Siirry sivun sisältöön

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden avulla ehkäistään henkilön syrjäytymistä ja vahvistetaan osallisuutta, niin vapaa-ajalla kuin työssäkin.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen niin, että henkilö selviytyy arkipäivän välttämättömistä toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristön rooleista.

Kuntoutus kohdentuu sosiaalisista syistä avun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille. Syynä voi olla sairaus tai vamma, mutta myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, päihdeongelma tai rikollisuus.

Sosiaalista kuntoutusta voivat olla esimerkiksi

  • asumisen, liikkumisen ja yleisen osallistumisen helpottaminen

  • taloudellisesta turvallisuudesta huolehtiminen

  • sosiaalisten verkostojen tukeminen.

Hyvinvointialueen sosiaalihuollon vastuulla on suunnitella ja toteuttaa sosiaalista kuntoutusta yhteistyössä terveydenhuollon, työ- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita toteutetaan usein myös hankerahoituksella järjestöjen ja yhteisöjen toimesta.

Päivitetty 29.2.2024