Johdanto – Kuntoutuksen osa-alueet

Kuntoutuksen kenttä jaetaan perinteisesti neljään osa-alueeseen. Puhutaan ammatillisesta, kasvatuksellisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä toimintakykykuntoutuksesta.

Kuntoutuksen eri osa-alueilla on osittain samoja tavoitteita, palveluita ja keinoja toimintakyvyn tukemiseksi. Usein kuntoutuksessa yhdistyvätkin useammat osa-alueet kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan.

kuntoutuminen; kasvatuksellinen; ammatillinen; kuntoutus; toimintakyky; sosiaalinen

Kyllä

Päivitetty  16.5.2022