Siirry sivun sisältöön

Toimeentulo pitkäaikaissairaudessa

​​​​​​​Kela tarjoaa eri elämäntilanteisiin etuuksia toimeentulon turvaamiseksi, jos olet estynyt opiskelemasta tai käymästä töissä.

Tästä osiosta löydät kuntoutujille tai pitkäaikaissairaille tarkoitetut etuudet.

Joidenkin tukimuotojen saamisperusteet muuttuvat usein, joten useassa kohdassa on ohjaus suoraan palvelua tai tukimuotoa tarjoavan tahon verkkosivuille. Näiltä sivuilta voit varmistaa sisällön ajantasaisuuden.

Pääset Kelan verkkosivujen kautta tutustumaan tarkemmin yksittäisiin Kelan kuntoutukseen liittyviin etuuksiin. Lisätietoa Kelan tuista mielenterveysongelmissa tai tukea talouden hallintaan saat Mielenterveystalon kautta.

Lapsi, joka tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa vamman tai sairauden vuoksi vähintään 6 kuukauden ajan, voi saada vammaistukea.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Vammaistukea maksetaan 16–67-vuotiaalle sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja vammasta tai sairaudesta aiheutuu haittaa tai avun tarvetta.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaalle henkilölle opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta tilanteessa, jossa työ- tai opiskelukyky on heikentynyt vamman tai sairauden vuoksi. Sen tavoitteena on edistää kuntoutumista ja työllistymistä.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

16–67-vuotiailla henkilöillä on oikeus Kelan kuntoutustoimenpiteiden aikana kuntoutusrahaan, jos kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai palaaminen tai työelämässä pysyminen. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Osakuntoutusrahaa voi saada kuntoutuksen ajalta, jos kuntoutuksen aikana pystyy osittain käymään töissä.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Jos työkyky ei ole palautunut sairauspäivärahakaudella ja työkyvyttömyys tulee kestäneeksi noin vuoden ajan, on mahdollista hakea kuntoutumisen ajalle kuntoutustukea. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi, jos ei työkyvyn palautuminen ole todennäköistä. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke on nimeltään kuntoutustuki. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Päivitetty 4.5.2023