Siirry sivun sisältöön

Asunnon muutostyöt vaikeavammaiselle

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan kotona asuminen vammasta huolimatta.

Hyvinvointialue korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset vammaispalvelulain mukaan. Hyvinvointialue voi antaa myös asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ilman korvausta. Lain mukaan vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korvattavia kustannuksia ovat välttämättömät asunnon muutostyöt kuten

  • kynnysten poistaminen

  • ovien leventäminen

  • luiskien rakentaminen

  • tukikaiteiden hankkiminen

  • WC-peseytymistilojen muuttaminen asiakkaan omia tarpeita vastaavaksi.

Asunnon muutostöiksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Voit hakea vammaispalvelulain mukaisia asunnonmuutostöitä sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Myös muiden tahojen, esimerkiksi hoitavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen ei vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.

Jos et ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin, voit tiedustella muutostyö- ja korjausavustuksia kunnan asuntotoimistosta. Valtion rahoittaman korjausavustuksen saamiseen vaikuttavat hakijaperheen tulot ja varallisuus.

Päivitetty 4.5.2023