Siirry sivun sisältöön

Taloudellinen tuki kotona selviytymiseen

Hyvinvointialue voi vammaispalvelulain nojalla myöntää taloudellista tukea välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan, joita tarvitaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Taloudellista tukea voidaan myöntää esimerkiksi kodinkoneiden tai auton hankintaan. Tuki on hyvinvointialueen määrärahoihin sidottu.

Kodinkoneen ja laitteen korvaaminen on yleensä tarkoituksenmukaista silloin, kun vammainen henkilö kykenee sen avulla huolehtimaan kotitöistä tai se helpottaa arjessa selviytymistä. Olennaista on, että kodinkone tai laite on vamman tai sairauden vuoksi välttämätön. Myönnettävä tuki kattaa osan koneiden ja laitteiden todellisista kohtuullisista kustannuksista.

Vammainen henkilö voi saada taloudellista tukea auton hankintaan ja vamman vaatimiin auton lisälaitteisiin, sekä auton välttämättömiin muutostöihin. Tuki voidaan myöntää, kun vammainen henkilö ei pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Tukea auton hankintaan ja lisälaitteisiin myönnetään ensisijaisesti silloin, kun oman auton käyttö mahdollistaa työssäkäynnin, opiskelun tai muun aktiivisen toiminnan.

Tuki auton hankintaan on sidottu hyvinvointialueen määrärahoihin. Autoavustuksen määrä on hyvinvointialuekohtainen. Autoon voidaan myöntää myös vamman kannalta tarpeellisia lisälaitteita kuten ajohallintalaitteet, kääntyvä istuin, ja autoon voidaan tehdä tarpeelliset muutostyöt.

Taloudellista tukea voi hakea myös ylimääräisiin vaate- ja ravintokustannuksiin. Ylimääräisiä vaatekustannuksia voidaan korvata vammaiselle henkilölle, silloin kun vamma tai sairaus aiheuttaa vaatteiden tavanomaista huomattavaa suurempaa kulumista tai kun henkilö ei vammansa takia voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita. Ylimääräiset ravintokustannukset voidaan korvata, jos henkilö joutuu käyttämään erityisravintovalmisteita vammansa tai sairautensa takia.

Vammaispalvelulain mukaisia päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavia välineitä ja taloudellisia tukitoimia haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Henkilön tulot tai omaisuus eivät vaikuta vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen.

Päivitetty 4.5.2023