Siirry sivun sisältöön

Palveluasuminen

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässäsi.

Hyvinvointialue voi järjestää palveluasumista vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaiselle, joka jatkuvasti tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa vuorokauden eri aikoina, tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Tällaisia palveluja ovat muun muassa avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruuanlaitossa ja kaupassa käymisessä, asunnon siivoamisessa, sekä ne palvelut, joita tarvitaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen voidaan toteuttaa omassa kodissa tai muussa hyvinvointialueen järjestämässä asumismuodossa, esimerkiksi palvelutalossa. Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan toteuttaa kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai henkilökohtaisena apuna tai sovittamalla yhteen kaikkia edellä mainittuja palveluita.

Lue lisää omaishoidon tuesta linkin kautta.

Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen

Palveluasumista voi hakea myös sosiaalihuoltolain mukaan. Tämä palveluasuminen on kohdistettu lähinnä iäkkäille tai sellaisille henkilöille, joille sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen palvelut ovat vamma- tai sairaus huomioiden riittäviä.

Palveluasuminen toteutetaan esimerkiksi ikäihmisille tarkoitetuissa palvelutaloissa. Tavoitteena on tukea toimintakykyään menettäneen henkilön mahdollisimman itsenäistä asumista palvelutalossa. Selviytymistä tukevia palveluita ovat muun muassa ateria-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut sekä asiointiapu ja avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Asukas maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Hyvinvointialue perii palvelumaksun, joka on korvausta asukkaan käyttämistä palveluista. Maksut määräytyvät palvelun määrän ja asiakkaan tulojen perustella. Sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista voi tiedustella kunnan kotihoidosta.

Päivitetty 4.5.2023