Kuntoutuksen loppuarviointi ja jatkosuunnitelma

Kuntoutusjakson lopuksi arvioit yhdessä ammattilaisten kanssa, oletko saavuttanut tavoitteesi.

Kuntoutusjakson lopuksi on tärkeä arvioida, onko kuntoutusjakson alussa toivomasi muutos tapahtunut.

Voit itse arvioida kuntoutumisesi etenemistä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Mitä hyötyä kuntoutumisjaksosta oli?
  • Mikä onnistui tai mikä epäonnistui?
  • Mitä muuta olisit toivonut kuntoutusjaksolta?
  • Tapahtuiko elämässäsi muita positiivisia muutoksia kuntoutuksen ansiosta?

Ammattilaisten kanssa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista

Kuntoutuksen ammattilaiset arvioivat kuntoutumisesi onnistumista kanssasi. Arviointi toteutetaan samoilla keinoilla kuin kuntoutustarpeen arviointi: keskustelemalla, havainnoimalla ja käyttämällä erilaisia toiminta- ja työkyvyn testejä ja mittareita. Mikäli arvioinnissa käytetään testejä tai mittareita, niiden tarkoitus ja tulokset käydään kanssasi läpi. Jos haluat, myös läheisesi voivat osallistua arviointiin.

Loppuarvioinnin yhteydessä sovitaan, mihin voit olla yhteydessä, jos tarvitset tukea tai apua jatkossa. Jos kuntoutusta on tarvetta jatkaa, kanssasi tehdään jatkosuunnitelma.

eteneminen; muutos; kuntoutus; kuntoutusjakso; loppuarviointi; kuntoutuminen; tavoite; arviointi; kuntoutumisjakso; jatkosuunnitelma

Kyllä

Päivitetty  17.5.2022