Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen on oppimista

Kuntoutuminen on kehittymistä ja oppimista. Tukea oppimiseen saat kuntoutuksen ammattilaisilta ja vertaisilta.

Kuntoutuminen vaatii uusien toiminta- ja ajattelutapojen sekä selviytymiskeinojen opettelua.

Kuntoutuksessa kuntoutujan on mahdollista turvallisesti kokeilla ja opetella uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Kuntoutumisessa tukea saa kuntoutuksen ammattilaisilta, läheisiltä ja vertaisilta.

Monesti oppiminen etenee sykäyksittäin, kokemuksia peilaten ja korjausliikkeitä tehden. Se voi tapahtua kuntoutujan oman mielen sisällä, jolloin kyse voi olla esimerkiksi omien ajatusmallien muuttamisesta. Oppiminen voi myös olla konkreettista. Kuntoutuja voi joutua opettelemaan esimerkiksi kävelemistä, omien arkiaskareidensa suunnittelua tai vaikkapa kaupassa käynnin toteuttamista.

Kuntoutuksen ammattilaiset ja vertaiset tukevat oppimistasi

Oppiminen voi olla kuntoutujalle yksilöllistä tai yhteisöllistä yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Kuntoutuksen ammattilaiset ohjaavat ja neuvovat sekä tukevat kuntoutujaa kuntoutumisessa. Ammattilaiset auttavat myös kuntoutuspalveluihin hakeutumisessa.

Vertaiset, jotka ovat käyneet läpi sairastumisen tai vammautumisen, voivat puolestaan tarjota näköaloja ja toivoa kuntoutujalle. Uuden oppiminen voi olla mahdollista alkuvaiheen epävarmuudesta ja epäonnistumisen pelosta huolimatta.

Kuntoutumisen ja oppimisen edetessä kuntoutujan oma rooli ja vastuu kuntoutumisesta lisääntyvät. Tässä vaiheessa on tärkeää, että kuntoutuja kokee olevansa osallisena omassa kuntoutumisessaan, kokee sen merkitykselliseksi ja hänellä on keinot jatkaa kuntoutumistaan itsenäisesti.

Tämä osio on tehty yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Lue lisää kuntoutujan tukiverkostoista.

Päivitetty 16.5.2022