Kuntoutumisen tukeminen

​​​​​​​​Tämä osio on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille tukemaan kuntoutumista edistävää työotetta.​

Kuntoutumisen tukeminen -osioon kootaan kuntoutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvää tietoa, ohjeita ja työkaluja.

Sisältö tukee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten, tutkijoiden, kehittäjien ja opiskelijoiden työtä. Siitä hyötyvät myös muut kuntoutujien kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä kuntoutujat ja heidän läheisensä.

​Sisältöä työstetään koko ajan lisää.​​

pic Kunto​utuksen suunnittelu ja toteutumisen seuranta

Täältä löydät keskeiset asiat kuntoutuksen suunnittelun tueksi.​


pic Kuntoutujan motivaation ja tavoitteen asettamisen t​ukeminen​

​Täältä löydät Intoa kuntoutumiseen -oppaan.


pic Kuntoutusohjaus

Täältä löydät tietoa kuntoutusohjauksen keinoista ja kuntoutusohjauksen prosessista.Päivitetty  24.3.2020