Siirry sivun sisältöön

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksesta voi saada apua, kun pitkäaikaissairaus tai vamma vaikeuttaa lapsen tai aikuisen arkea. Asiakas ja hänen lähiyhteisönsä voi saada kuntoutusohjaajalta ohjausta ja tukea kuntoutumisen etenemiseen.

Sairaus tai vammautuminen voi horjuttaa elämäsi tasapainoa. Muuttunutta tilannetta voi olla vaikea ymmärtää. Epävarmuus omasta tai läheisen selviytymisestä voi lisääntyä. Hoidon tai kuntoutuksen alkuvaiheessa kuntoutusohjaajalta saatu tuki voi helpottaa ja selventää tilannettasi.

Kuntoutusohjauksessa etsimme sinun ja lähiyhteisösi kanssa keinoja oppia elämään sairautesi tai vammasi kanssa. Päämääränä on mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kun haluat selvittää millaisia palveluja ja keinoja on arkesi helpottamiseksi, jos sairaus tai vamma rajoittaa

 • jaksamistasi

 • arkiaskareiden tekemistä

 • lapsesi päiväkodissa käyntiä

 • koulussa tai työssä käyntiä

 • asiointia

 • harrastuksia.

Kun tarvitset yksilöllistä lisätietoa ja ohjausta

 • sairaudesta tai vammasta

 • kuntoutuksesta

 • palveluista

 • tukitoimista

 • uusissa ja epäselvissä tilanteissa.

Kun on tarvetta tarkastella kokonaistilannettasi ja selventää kanssasi työskentelevien ammattilaisten työnjakoa.

Kun tarvitset sairautesi tai vammasi asiantuntijuutta ja tukea erilaisissa yhteistyöpalavereissa.

Kuntoutusohjauspalvelu on tarkoitettu kaiken ikäisille pitkäaikaissairaille tai vammautuneille asiakkaille, joilla on ongelmia arjessa selviytymisessä tai osallistumisessa.

Lapsiperheiden kuntoutusohjaus on tarkoitettu lapsen lisäksi vanhemmille ja lapsen muulle lähiyhteisölle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutusohjaus on kuntoutusohjaajan antamaa lakisääteistä asiakkaalle maksutonta palvelua.

Kuntoutusohjausta tarjoavat muun muassa

 • yliopistosairaalat ja muut sairaalat

 • hyvinvointialueet

 • järjestöt

 • yksityiset kuntoutuslaitokset

 • TE-toimisto.

Kuntoutusohjauksen sisältö riippuu palveluntarjoajasta.

Kuntoutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä asiakas tai läheinen ja asiakkaan luvalla sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijät tai muut viranomaiset.

Joissain yliopistosairaaloissa vaaditaan erikoissairaanhoidon asiakkuus.

Voit tavata kuntoutusohjaajan

 • sairaalassa

 • kotona

 • päiväkodissa

 • koulussa tai oppilaitoksessa

 • työpaikoilla

 • laitoksissa

 • tai olla yhteydessä puhelimitse.

Kuntoutusohjaus voi tapahtua sinun ja kuntoutusohjaajan välisenä tapaamisena tai mukana voi olla lisäksi sinun lähiyhteisösi jäseniä ja muita ammattilaisia. Tapaaminen voi sisältää

 • keskustelua elämäntilanteestasi laajasti

 • kuntoutumistasi edistävien ja estävien asioiden selvittelyä

 • apuvälineiden tarpeen selvittelyä ja ohjausta niiden käytössä

 • kodin-, päiväkodin-, koulun- tai työpaikan muutostöiden tarpeen selvittelyä

 • ohjausta sinulle sopiviin ryhmiin ja kursseille, esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssit ja ensitietopäivät.

Kuntoutusohjaaja on tukenasi kuntoutumisesi etenemisessä. Hän voi myös toimia yhteyshenkilönä sinun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä.

Kuntoutusohjaus voi olla joko kertaluonteista tai pitkäkestoista.

Kuntoutusohjaajia koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa, jolloin tutkintonimike on Kuntoutuksen ohjaaja, AMK.

Myös muulla tavoin oman erikoisalan käytännön pätevyyden hankkinut työntekijä voi toimia kuntoutusohjaajana.

Päivitetty 29.2.2024