Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen kotona pärjäämisen vaikeutuessa

Kotona pärjäämisen tueksi voi saada palveluita kunnan, Kelan ja järjestöjen kautta.

Kotona pärjääminen voi vaikeutua monesta eri syystä. Taustalla voi olla esimerkiksi sairauden, vamman, päihteiden käytön tai ikääntymisen vaikutus arjessa toimiseen ja elämänhallintaan.

Lue lisää toimintakyky- ja sosiaalisesta kuntoutuksesta:

Kuntoutus

Palvelutarpeen ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi voi olla yhteydessä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuntakohtaiset yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Kotona pärjäämisen tueksi voi saada esimerkiksi kuntoutusta, erilaisia palveluita ja etuuksia:

  • Kuntoutukseen voi liittyä esimerkiksi eri terapioita, kuntoutusohjausta tai apuvälinepalveluita.

  • Kotona pärjäämistä tukevia palveluita voivat olla esimerkiksi asunnonmuutostyöt, ateriapalvelu, kuljetuspalvelu ja avustajapalvelu.

  • Haettavia etuuksia voivat olla esimerkiksi Kelan vammaistuki ja hoitotuki sekä kunnan omaishoidontuki.

Lue lisää kuntoutukseen liittyvistä eduista ja palveluista:

Päivitetty 16.5.2022