Siirry sivun sisältöön

Kasvatuksellinen kuntoutus

Kasvatuksellinen kuntoutus tarkoittaa yleensä vammaisen tai vajaakuntoisen henkilön kasvatusta ja koulutusta sekä niiden vaatimia erityisjärjestelyitä, tukea ja apuvälineitä.

Kasvatuksellisen kuntoutuksen tavoitteena on henkilön kehitysprosessin tukeminen sekä hänen yksilöllisyytensä ja elämänhallinnan kehittyminen.

Kuntoutus kohdentuu pääsääntöisesti vammaisille, pitkäaikaissairaille tai syrjäytymiskierteessä oleville lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille.

Kasvatuksellista kuntoutusta voivat olla esimerkiksi

  • opiskeluhuolto

  • erityisopetus

  • ammatillinen erityisopetus.

Kasvatuksellisesta kuntoutuksesta vastaavat pääasiassa kunnat ja erityisoppilaitokset sekä kolmannen sektorin toimijat, eli erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Kasvatuksellisessa kuntoutuksessa korostuu verkostotyöskentely.

Päivitetty 16.5.2022