Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen arkeen

Kuntoutumisen tavoite on vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä, niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Arjessa toimimisen tueksi on olemassa monia eri palveluita.

Kuntoutuminen tapahtuu kuntoutujan arjessa, hänen lähiympäristössään ja hänelle merkityksellisten ihmisten kanssa.

Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen arjessa tarvitaan monenlaisia kykyjä ja taitoja, jotka kuntoutumisen alussa voivat puuttua, tuntua kadonneen tai heikentyneen.

Ihminen tarvitsee kykyä liikkumiseen, nostamiseen tai kantamiseen. Jopa peseytymisessä tarvitaan yllättävän monenlaisia taitoja, joiden palauttaminen tai vahvistaminen voi vaatia ponnisteluja. Arjen keskellä tarvitsemme myös muunlaisia taitoja. Vaikka kykenisi liikkumaan, ihminen tarvitsee myös kykyä keskittyä, suunnitella ja muistaa asioita. Lisäksi hän tarvitsee taitoja kohdata muita ihmisiä ja ilmaista itseään.

Kuntoutumisen lähtökohtana on aina se, missä taidoissa tai kyvyissä kuntoutuja kokee tarvetta vahvistua tai kehittyä. Siksi kuntoutuksessa tulee keskittyä sellaiseen toimintaan, joka on kuntoutujalle merkityksellistä. Viime kädessä kuntoutumisessa onkin kyse oman elämän hallinnan vahvistamisesta.

Tämä osio on tehty yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Lue lisää kuntoutuksesta ja toimintakyvystä.

Päivitetty 16.5.2022