Siirry sivun sisältöön

Kuntoutujan motivaatio ja tahto

Kuntoutujalta vaaditaan tahtoa ja motivaatiota ponnistella omien tavoitteidensa eteen.

Sairastuminen, vammautuminen tai vaikea elämäntilanne voivat olla hyvin raskaita asioita. Aluksi voi olla mahdotonta edes miettiä tulevaisuutta. On kuitenkin tärkeää, että jossain vaiheessa syttyy toivo ja tahto kuntoutumiseen sekä halu selvittää, mihin kaikkeen voi vielä pystyä kuntoutumisen kautta.

Halu kuntoutua syntyy siitä, että usko muutoksen mahdollisuuteen herää.

Tahto voi löytyä vain kuntoutujasta itsestään. Sen löytyminen vaatii oman elämäntilanteen pohtimista ja myös sen pohtimista, mitä haluaa saavuttaa. Toisaalta motivaatio ja sen säilyttäminen onnistuu parhaiten, kun ympärillä on tärkeitä ihmisiä, jotka uskovat kuntoutumisen mahdollisuuteen.

Toivon sytyttämisessä erityisesti toisten, samoja asioita läpikäyneiden ihmisten kokemukset ovat tärkeitä. Niiden kautta pystyy näkemään myös omat mahdollisuutensa hyvään elämään. Elämään, jota sairaus tai vamma rajoittaa mahdollisimman vähän.

On myös tärkeää huomata, ettei sairaus tai vamma määritä ihmistä kokonaan. Elämä on paljon muutakin.

Omaan motivaatioon voi pyrkiä vaikuttamaan.

Lue lisää keinoista vaikuttaa omaan motivaatioon:

Tämä osio on tehty yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Mistä motivaatio koostuu?

Kun pyrkii kohti tavoitetta, myönteiset tunnekokemukset ovat tärkeitä. Toivo, onnistumisen ilo ja ylpeys saavutetusta virstanpylväästä ovat esimerkkejä tunteista, joiden avulla jaksaa työskennellä päämäärän hyväksi.

Sisäinen motivaatio on toimintaa, joka on ympäristöstä riippumatta ihmiselle palkitsevaa ja myönteisiä tunteita tuottavaa. Jos henkilö itse tiedostaa toimintakykynsä muuttuneen ja kuntoutumisen tarpeen, on kuntoutuminen usein itsessään motivoivaa. Tällöin pienetkin saavutukset kannustavat eteenpäin.

Ulkoinen motivaatio perustuu ympäristön antamaan palautteeseen ja palkintoihin. Ulkoisesti motivoiva toiminta tuottaa mielihyvää vain välillisesti, ympäristön tapahtumista riippuen. Kuntoutumisessa esimerkiksi lähimmäisen tai terveydenhuollon ammattilaisen suomat kehut tai kohenevat seurantamittaukset saattavat kannustaa eteenpäin, vaikka sisäinen motivaatio olisi syystä tai toisesta vähäisempi.

Motivaatio vaihtelee päivästä toiseen. Joskus sisäinen tsemppi on voimakas ja suunnitelmien mukainen toiminta sujuu kuin itsestään. Toisinaan taas mikään ei suju ja voi olla vaikea muistaa, miksi edes pitäisi jaksaa jatkaa.

Päivitetty 16.5.2022