Kuntoutustarpeen arviointi

Jos arjessa selviytymisesi on heikentynyt, on syytä arvioida kuntoutustarvetta.

Kuntoutuksesi tarve selvitetään arvioimalla työ- ja toimintakykyäsi. Arviointi tehdään yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

Arviointi toteutetaan keskustelemalla, havainnoimalla ja käyttämällä erilaisia toiminta- ja työkyvyn testejä ja mittareita. Mikäli arvioinnissa käytetään testejä tai mittareita, niiden tarkoitus ja tulokset käydään kanssasi tarkasti läpi. Jos haluat, myös läheisesi voivat osallistua arviointiin.

kuntoutuminen; kuntoutustarve; työkyky; kuntoutus; toimintakyky; arviointi

Kyllä

Päivitetty  17.5.2022