Siirry sivun sisältöön

Kotona selviytymisen tukipalvelut sairastuneelle tai vammautuneelle

Kotihoidon tarkoituksena on tukea ja auttaa kotona selviytymistä vamman tai sairauden kanssa.

Kotipalvelun avulla voit asua kotona, vaikka tarvitset apua arjessasi sairauden tai vamman takia. Jos et pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita, sinulle voidaan järjestää kotisairaanhoitoa. Silloin saat palvelua kotonasi.

Kotipalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä vammasta ja sairaudesta huolimatta.

Kotipalvelujen tarkoituksena on tukea ja auttaa kotona pärjäämistä vammasta ja sairaudesta huolimatta. Myös perheille voidaan tarjota kotipalvelua esimerkiksi synnytyksen jälkeen. Kotipalvelu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.

  • Kotipalveluna voit saada apua arjen asioissa kuten peseytymisessä, vaatteiden huoltamisessa tai lastenhoidossa.

  • Kotipalvelun tukipalveluna voit saada myös ateria- ja kauppapalvelua.

Kotipalvelut ovat maksullisia. Tilapäisestä käynnistä tai tukipalveluista sinulta veloitetaan kertamaksu. Jatkuvasta hoidosta tai palvelusta maksat kuukausimaksun tulojesi mukaan.

Kotipalvelua järjestetään hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden kautta. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja kunnan kanssa.

Kotisairaanhoito on kotiin järjestettävää hoitoa ja huolenpitoa asiakkaasta. Kotisairaanhoitoon sisältyy erilaiset sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset sekä lääkityksen ja voinnin seuraaminen.

Kotisairaanhoidon palvelut ovat maksullisia ja niitä järjestää hyvinvointialueen terveydenhuolto.

Kotona asumista voidaan tukea myös intervallihoitojaksolla ja päiväsairaalatoiminnalla.

Jos tarvitsee sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa, sitä voidaan yhdistää. Silloin puhutaan kotihoidosta. Kotihoito on kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. Tarkoituksena on turvata kotona pärjäämistä ja järjestää tarvittava hoito sekä muut palvelut kotona pärjäämisen tueksi.

Säännöllisesti kotihoidon palveluita tarvitsevien ja heidän omaistensa kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa palveluiden tarve arvioidaan ja kirjataan. Useimmilla hyvinvointialueilla kotihoidon apua voi saada myös iltaisin ja öisin.

Päivitetty 8.5.2023