Siirry sivun sisältöön

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen henkilön tai sairastuneen hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajan hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai lyhytaikainen laitoshoito.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, johon liittyy hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus. Se on veronalaista tuloa ja antaa eläkeoikeuden hoitajalle, edellyttäen ettei hän ole jo eläkkeellä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.

Lisätietoja ja hakemuksia saat omasta kotikunnastasi.

Päivitetty 4.5.2023