Siirry sivun sisältöön

Selkäydinvamma - Liikuntaan liittyviä erityispiirteitä

Liikunnan terveysvaikutukset ovat kaikille samat, mutta selkäydinvamman saaneen henkilön liikunnassa on muutamia erityistä huomiota vaativia asioita.

Pyörätuolilla liikkuessasi käytät päivittäisissä toiminnoissa lähes pelkästään ylävartalon lihaksia. Suurin osa liikkeistä suuntautuu eteenpäin, jolloin selkäpuolen rasitus on vähäisempää.

Käsiin ja olkapäihin kohdistuu ylimääräistä kuormitusta apuvälineiden käytöstä johtuen, oli kyseessä sitten kyynärsauvat, rollaattori tai pyörätuoli. Oireita esiintyy myös heikosta lihaskunnosta johtuen. Ryhtivirheitä ja olkapääongelmia voidaan ehkäistä ja parantaa huolehtimalla hyvästä lihaskunnosta ja liikkuvuudesta. Lihasvoimaa kannattaa vahvistaa esimerkiksi kuntosaliharjoittelulla.

Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin, kun harrastat liikuntaa:

  • Jos olkapääkivut rajoittavat liikunnan harrastamista, on tärkeää että selvität mistä kipu johtuu. Yleensä kuormitus on ollut yksipuoleista rasittaen osaa olkanivelen lihaksista liiallisesti. Monipuolinen harjoittelu ja säännöllinen lihashuolto, esimerkiksi venyttely, ehkäisevät olkapään oireita.

  • Vartalosi yksipuoleinen kuormittaminen heikentää lihastasapainoa ja aiheuttaa ryhdin muutoksia.

  • Tuntopuutosten takia ihosi on altis vaurioille. Hiertymiä, rakkoja ja ihorikkoja voi syntyä esimerkiksi kuntosalilaitteisiin siirryttäessä.

  • Hyvällä harjoittelutekniikalla voit ehkäistä urheiluvammoja.

  • Spastisuus voi vaikeuttaa suoritusta. Toinen henkilö voi avustaa sinua harjoittelussa, jos spastisuutta on paljon. Silloin harjoittelu on helpompaa ja turvallisempaa.

Jos vammataso on T6 tai ylempi, sydämen syke ja kehon lämmönsäätelyjärjestelmä eivät välttämättä reagoi harjoitteluun samalla tavalla kuin ennen vammautumista.

Hikoilu voi olla liiallista, puuttuvaa tai liian vähäistä. Tavallisesti korostunutta hikoilua esiintyy vammatason yläpuolella, vähäistä hikoilua alapuolella. Poikkeavaa hikoilua ei tavallisesti esiinny T8-T10 -tason alapuolisissa vammoissa.

Hermostollisista syistä johtuen sydämen syke voi olla tavallista matalampi, eikä normaalia sykkeennousua rasituksessa tapahdu.

Kivuliaat ärsykkeet voivat laukaista autonomisen dysrefleksian eli AD:n oireita. Opettele tunnistamaan liikunnan aiheuttamat AD-oireet. Tyhjennä rakko ennen liikuntasuoritusta AD-oireiden välttämiseksi.

Päivitetty 26.2.2024