Siirry sivun sisältöön

Voimavarat tukena syöpää sairastaessa

Henkistä terveyttään ja hyvinvointiaan voi edistää tunnistamalla omat voimavaransa sekä ottamalla niitä tietoisesti käyttöön. Itselleen merkityksellisiä voimavaroja voi myös vahvistaa.

Jokaisella meistä on erilaisia voimavaroja ja kyvykkyyttä selvitä arjen haasteista ja elämässä tapahtuvista vastoinkäymisistä. Voimavaroilla tarkoitetaan ihmisellä itsellään tai hänen ympärillään olevia positiivisia tekijöitä, joilla voi edistää terveyttään ja hyvinvointiaan.

Löydä työkaluja omien voimavarojesi tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä myönteisten asioiden löytämiseen elämässäsi:

Osallistuminen hoidon suunnitteluun, omahoitoon ja oman hyvinvoinnin edistämiseen on keskeistä syöpäsairaudesta toipumisessa. Sinulla on oikeus olla mukana keskustelemassa ja tekemässä päätöksiä sairauttasi koskevissa asioissa. Kerro sinua hoitaville ammattilaisille hoitoihin liittyvistä odotuksistasi ja toiveistasi.

Noudata sinua hoitavien ammattilaisten antamia itsehoito-ohjeita. Sairauden ja erilaisten oireiden itsehoito vaatii usein opettelua ja tietoisia muutoksia omassa arjessa. Pyydä tarvittaessa lisää tukea ja ohjausta sinua hoitavilta ammattilaisilta.

Merkittävä voimavara mielen hyvinvoinnin kannalta on luotettava ja ajantasainen tieto omasta sairaudesta, sen hoidosta, hoitoihin liittyvien oireiden omahoidosta sekä erilaisista tukipalveluista. Tieto ja tietoisuus omasta sairaudesta edistää sopeutumista tilanteeseen.

Keskustele sinua hoitavien ammattilaisten kanssa mieltäsi askarruttavista asioista. Luotettavaa tietoa saat Terveyskylästä sekä myös Syöpäjärjestöjen verkkosivuilta.

Myötätunto itseä kohtaan on ensisijainen tekijä syövästä selviytymisessä ja arjen hallinnassa. Myötätunnolla tarkoitetaan lempeää suhtautumista sekä arvostusta ja kunnioitusta itseämme kohtaan.

Vaikeassa elämätilanteessa riittää, että yrität parhaasi sen hetkisillä voimavaroilla. On hyvä tunnistaa ja suunnata voimavarat niihin asioihin, joihin pystyt itse vaikuttamaan.

Kuuntele myötätuntoharjoitus itseä kohtaan:

Kun omat voimavarat ja jaksaminen ovat koetuksella, pyydä rohkeasti apua ja tukea läheisiltä ihmisiltä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

On hyvä muistaa, että avun pyytäminen ei tarkoita sitä, ettetkö pystyisi tai osaisi tehdä asioita itse. Avun pyytäminen on osoitus hyvästä itsetuntemuksesta.

Antamalla läheisille mahdollisuuden auttaa ja tukea, edistät samalla myös heidän jaksamistaan sekä välität tiedon siitä, että he ovat sinulle tärkeitä.

Kun sairastuu vakavasti, on tarpeen miettiä yhdessä läheisten kanssa, kuinka arki hoidetaan ja millaista apua ja tukea tarvitaan. Tehkää lista asioista, joihin voi pyytää apua muilta. Konkreettinen apu usein helpottaa myös mielen kuormitusta ja arjessa jaksamista.

Vinkki: Tee viikkosuunnitelma, milloin ja keneltä pyydät apua minäkin päivänä. Näin et koe kuormittavasi liikkaa yksittäisiä läheisiäsi.

Syöpään sairastuminen saattaa rajoittaa sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta, jolloin voit kokea yksinäisyyttä.

Saatat tuntea olevasi sairautesi, omien ajatustesi, tunteittesi ja kokemuksiesi kanssa aivan yksin. Voit myös kokea ja tuntea, että olet sairautesi takia erilainen kuin muut, tai pelätä, ettei sinua hyväksytä sellaisena kuin olet. On hyvä muistaa, että vaikka sairastat syöpää, määrittelet itse, kuka ja millainen olet ihmisenä.

Yksinäisyyttä voit helpottaa

  • olemalla yhteydessä sinulle tärkeisiin ihmisiin.

  • keskustelemalla avoimesti syövästä läheisten ihmisten kanssa.

  • etsimällä itsellesi vertaistukea.

  • tekemällä arjessasi sinulle mielekkäitä asioita.

Yksinolo voi olla myös vapaaehtoista. Se voi olla selviytymiskeino, jonka avulla edistät omaa jaksamistasi ja rauhoitat mieltäsi. Jokainen meistä tarvitsee omaa aikaa, jolloin voi vain olla ja rauhoittua, sekä käsitellä omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Ihmissuhteiden merkitys korostuu usein syöpään sairastuessa. Läheisille ihmiselle on hyvä kertoa avoimesti sairaudesta ja sen aiheuttamista kokemuksista ja tunteista. On tärkeää keskustella myös tavallisista arjen asioista kuten ennen sairastumista.

Läheisille on hyvä kertoa, jos et jaksa tai halua olla mukana juuri nyt, mutta että voit osallistua yhteiseen tekemiseen sitten kun vointisi on taas parempi.

Lue lisää:

Myös lapsille ja nuorille on tärkeä kertoa vanhemman sairaudesta. Asiasta voivat kertoa vanhemmat itse tai joku muu lapselle läheinen aikuinen. Lapsi ei tarvitse kaikkea mahdollista tietoa sairaudesta, vaan ensisijaisesti selityksen niille ajatuksille ja tunteille, joita vanhemman sairaus herättää. Pidä keskusteluyhteys avoimena ja kannusta kysymään sekä keskustelemaan.

Lue, miten ottaa sairaus puheeksi lapsen kanssa.

Mahdollisuus keskustella sairauden aiheuttamista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista edistää toipumista sekä sopeutumista muuttuneessa elämäntilanteessa. Joskus ulkopuoliselle ihmiselle on helpompi puhua kuin läheisille.

Kokemusten jakaminen toisen saman kokeneen eli vertaisen kanssa lisää tunnetta, ettet ole yksin. Vertainen tietää, miltä sairaus tuntui, mitä tunteita se herätti ja tunnistaa ajatukset, joita sairastuneen päässä pyörii. Vertainen voi antaa myös käytännön vinkkejä, miten tulla toimeen sairauden ja hoitoihin liittyvien oireiden kanssa sekä kuinka selviytyä arjessa.

Lue lisää vertaistuesta.

Päivitetty 8.2.2024