Opas omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen

Tämän oppaan tavoitteena on antaa sinulle työkaluja omien voimavarojesi tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä myönteisten asioiden löytämiseen elämässäsi. Lähtökohtana on ajatus, että olet itse oman elämäsi paras asiantuntija.

Oppaasta löydät tietoa voimavara-ajattelusta ja harjoituksia omien voimavarojesi vahvistamiseksi. Parhaiten opas palvelee sinua voimavarojesi tunnistamisessa ja vahvistamisessa, kun tutustut siihen järjestyksessä.

Huomioithan, että tämä on yleisopas omien voimavarojen vahvistamiseen. Hakeudu tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, jos koet tarvitsevasi yksilöllistä neuvontaa ja tukea.

Mistä on kyse, kun puhutaan voimavaroista?

Voimavarat ovat jokaiselle henkilökohtaisia. Voimavarat auttavat selviytymään arjessa, ne antavat tukea ja voimaa.

Mihin asioihin koet tarvitsevasi tukea?

Jokaisen omaan käsitykseen elämästä ja arjesta vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät. Oman elämän pohdinta on siis hyvin yksilöllistä.

Mitkä ovat omat vahvuutesi?

Oma kiinnostus ja omat vahvuudet ovat tärkeitä lähtökohtia, kun tekee valintoja ja suunnitelmia elämässään.

Miten huolehdit omasta jaksamisestasi?

Omasta itsestä huolehtiminen lisää voimavaroja, arjessa jaksamista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miten tavoitteesi ovat toteutuneet?

Harjoitusten kautta olet pohtinut omia voimavarojasi ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Miten koet niiden vaikuttaneen?

Opas on rakennettu yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitonkanssa.