Valmistautuminen sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen kannattaa valmistautua etukäteen, jolloin edistät leikkauksesta kuntoutumistasi.

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ei vaikuta sepelvaltimotaudin etenemiseen, vaikka sillä voidaankin helpottaa oireita ja parantaa elämänlaatua. Sydänystävälliset elämäntavat ja lääkehoito ovat oleellinen osa sepelvaltimotaudin hoitoa. Sepelvaltimotaudin hoidon avaintekijöitä ovat

  • säännöllinen liikunta
  • terveellinen ravinto
  • tupakoimattomuus
  • lääkehoito.

Kun kiinnität huomiota elintapoihisi, voit vähentää leikkaukseen liittyviä riskejä. Leikkausta odottaessa kannattaa ylläpitää nykyistä toimintakykyä ja huolehtia hyvästä suun ja hampaiden kunnosta. Voit hyödyntää oheisia Terveyskylän oppaita leikkaukseen valmistautumisessa.

elintavat; kuntoutus; toimintakyky; ravinto; sepelvaltimotauti; liikunta; lääkitys; kuntoutuminen; sydänystävällinen ruoka; tupakoinnin lopettaminen; lääkehoito; sepelvaltimoiden ohitusleikkaus; tupakointi; stressi; liikkuminen; sydänleikkaus; tupakoimattomuus; sepelvaltimo; sydän; elämäntapamuutos; lääke

Ei

Päivitetty  1.8.2023