Siirry sivun sisältöön

Terveydentila ja kaatumisvaara

Terveys on elämän voimavara. Hyvä terveys auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Sairaudet ja niihin liittyvä lääkitys vaikuttavat terveydentilaan ja toimintakykyyn. On tärkeä tunnistaa oma terveydentilansa ja siihen liittyvät tekijät, jotta niihin voi vaikuttaa. Kokemus omasta toimintakyvystä auttaa tunnistamaan omaa kaatumisvaaraa ja ennalta ehkäisemään kaatumistapaturmia.