Siirry sivun sisältöön

Miten vamma vaikuttaa toimintakykyyni? - vammataso C5

Selkäytimen vaurio kaularangan alueella C5-tasolla aiheuttaa neliraajahalvauksen eli tetraplegian.

Kuntoutuminen on koko elämän mittainen prosessi, joka jatkuu kuntoutusjakson päätyttyä. Toimintakyvyn edistyminen vaatii aikaa. Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat sinua avustettavan.

Toimintakyvyn rajoittumisen myötä myös toiminnot, joihin voit osallistua voivat vaihtua tai niihin osallistuminen muuttuu. Sinulle merkityksellisistä toiminnoista kannattaa kuitenkin pitää kiinni ja miettiä, miten voit osallistua niihin. Hallitaksesi elämääsi selkäydinvamman jälkeen tarvitset rohkeutta, sitoutumista ja halua vastata eteesi tuleviin haasteisiin.

Taulukko täydellisen C5-selkäydinvamman vaikutuksista toimintakykyyn

Mikäli selkäydin vaurioituu C5-tasolta, toimintakyky heikkenee merkittävästi. Kuitenkin kyky puhua, niellä, hallita pään liikkeitä ja osittain liikuttaa käsiä säilyy. C5-tason vamman jälkeen hartioiden, lapojen ja käsien liikkeistä olkanivelten liikkeet sekä kyynärnivelten koukistus sekä kyynärvarsien ulkokierto onnistuvat. Vartalon hallinta ja jalkojen toiminta puuttuvat.

Toimintakyky vaihtelee yksilöllisesti. Vamman aiheuttama toimintakyvyn haitta riippuu vamman tason lisäksi sen laajuudesta. Siihen vaikuttavat myös muun muassa ikä, perussairaudet sekä mahdolliset muut vammat. Myös psyykkinen jaksaminen, lähipiirin tuki sekä koti ja ympäristö voivat joko edistää tai estää kuntoutumista.

Osittaisessa vammassa toimintakyky voi säilyä miltei normaalina, vaikka vamma sijaitsee ytimen yläosissa.

Selkäydinvamman takia tarvitset apua lähes kaikissa arjen toiminnoissa.

  • Ylävartalon pukemiseen voit osittain osallistua.

  • Esineiden käyttäminen onnistuu rannetukien ja apuvälineiden avulla, joilla korvataan ranteiden ja sormien puuttuvaa liikettä. Näin ollen pystyt ruokailemaan ja juomaan itse.

  • Peseytymiseen tarvitset avustajan.

Selkäydinvamman seurauksena liikkumisesi rajoittuu.

  • Asennon vaihtamisessa ja liikeharjoittelun toteuttamisessa tarvitset toisen henkilön apua.

  • Voit kelata itsenäisesti sisätiloissa ja lyhyitä matkoja ulkona tasaisessa maastossa itsenäisesti. Kelauksen keventäjät tai sähköpyörätuoli mahdollistavat omatoimisen liikkumisen pitemmillä matkoilla.

  • Kiinnitä huomiota siihen, millaisissa asennoissa ja kuinka pitkään olet pyörätuolissa ja vuoteessa.

Päivitetty 27.2.2024