Nivelreuman aiheuttama kaularangan muutos

Tavallisin nivelreuman aiheuttama kaularangan muutos on kahden ylimmän nikaman välinen siirtymä, atlantoaksiaalinen subluksaatio eli AAS.

Atlantoaksiaalinen subluksaatio eli AAS aiheutuu kaularankaa tukevien sidekudosten löystymisestä, mikä on seurausta kaularangan toistuvista tulehduksista. Yläniskan nikamat eivät saa riittävästi tukea, kun päätä taivutetaan eteenpäin. AAS todetaan röntgentutkimuksella.

AAS:n oireita voivat olla esimerkiksi

  • niskan särky ja jäykkyys
  • päänsärky
  • käsien heikkous ja puutuminen.

AAS saattaa myös olla oireeton.

Lue lisää nivelreumasta ja sen hoidosta:

kaularangan tulehdus; Atlantoaksiaalinen subluksaatio; kaularankamuutos; niveltulehdus; nikamasiirtymä; niskakipu; kaularankamuutokset; kuntoutuminen; reuma; nivelreuma; AAS; reumasairaudet; kuntoutus; päänsärky

Kyllä

Päivitetty  29.6.2022