Nivelreuman aiheuttama kaularangan muutos

Tavallisin nivelreuman aiheuttama kaularangan muutos on kahden ylimmän nikaman välinen siirtymä, atlantoaksiaalinen subluksaatio eli AAS.

Haitarin otsikkotaso2
Mitä atlantoaksiaalinen subluksaatio tarkoittaa?

Atlantoaksiaalinen subluksaatio eli AAS tarkoittaa kahden ylimmän kaularangan nikaman, atlaksen ja aksiksen, osittaista sijoiltaan menoa tai siirtymistä. Subluksaatio eli osittainen siirtymä johtuu kaularankaa tukevien nivelsiteiden löystymisestä, mikä on seurausta kaularangan toistuvista tulehduksista. Tulehdukset voivat johtua nivelreumasta tai muista kroonisista niveltulehduksista.

Atlantoaksiaalisessa subluksaatiossa yläniskan nikamat siirtyvät osittain toisiinsa nähden, kun päätä taivutetaan eteenpäin.

Miten atlantoaksiaalinen subluksaatio todetaan?

AAS todetaan röntgentutkimuksella. Röntgen kuvat otetaan pää taivutettuna eteenpäin.

Mikä on luksaation ja subluksaation ero?

Luksaatiossa nivelpinta siirtyy kokonaan pois paikoiltaan, niin että nivelen pinnat eivät ollenkaan ole toisiaan vasten, vaan selkeästi sijoiltaan. Subluksaatiossa nivelpinnat siirtyvät osittain pois paikoiltaan, mutta osittain ne vielä tukevat toisiaan vasten.

Onko atlantoaksiaalinen subluksaatio vaikea nivelreuman muutos?

Nikamasiirtymät johtuvat vaikeasta reumasta. Taustalla voi olla nivelreuma tai muu krooninen niveltulehdus. Mitä vaikeampi ja pitkäkestoisempi niveltulehdus on, sitä suurempi riski on nivelvaurioiden kehittymiselle.

Niveltulehdus aiheuttaa samalla tavalla muutoksia esimerkiksi sorminivelissä kuin niskassa. Jos vaikea nivelreuma vaurioitta sormien niveliä, on tuolloin vaarana, että tulehdusta on myös niskassa ja sinnekin vaurioita kehittyy.

Jos reumaattinen tulehdus saadaan hyvin sammumaan, kuten nykylääkkein yleensä pystytään tekemään, ei kaularankaan nikamasiirtymiä kehity.

Aiheuttaako atlantoaksiaalisen subluksaatio oireita?

AAS:n oireita voivat olla esimerkiksi

  • niskan särky ja jäykkyys
  • päänsärky
  • käsien heikkous ja puutuminen.

AAS saattaa myös olla oireeton.

kaularangan tulehdus; Atlantoaksiaalinen subluksaatio; kaularankamuutos; niveltulehdus; nikamasiirtymä; niskakipu; kaularankamuutokset; kuntoutuminen; reuma; nivelreuma; AAS; reumasairaudet; kuntoutus; päänsärky

Kyllä

Päivitetty  4.1.2023