Kotikuntoutuksesta tukea erilaisiin tilanteisiin

Toimintakykysi ja elämäntilanteesi vaikuttavat siihen, mitä kotikuntoutuksessa kannattaa erityisesti huomioida.

Haitarin otsikkotaso2
Sairastuminen tai vammautuminen

Sairastuminen tai vammautuminen vaikuttaa usein arjessa pärjäämiseen. Aiempi sairaus voi vaikuttaa pärjäämiseen myös myöhemmässä vaiheessa elämää.

Kotikuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen toteutumisen oman jaksamisesi mukaan omassa toimintaympäristössäsi.;

Monien sairauksien seurauksena voit tarvita intensiivistä ja pitkäaikaista kuntoutusta. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön jälkeen arkea kannattaa rytmittää uudelleen niin, että asioihin jaksaa keskittyä ja että lepääminen onnistuu.

Kipu

Pitkäaikainen tai krooninen kipu voi vaikuttaa jaksamiseen tai vaikeuttaa nukkumista.

Kotikuntoutuksessa voit opetella keinoja hallita kipua paremmin. Kipuun voivat auttaa rentoutuminen, terveelliset rutiinit, mielekäs toiminta tai kuormituksen jakaminen.

Ravitsemus

Heikko ravitsemustila voi tarkoittaa joko liian yksipuolista tai huonolaatuista ruokavaliota tai liian vähäistä energiansaantia.

Huono ravitsemustila on syytä korjata kotikuntoutuksen aluksi.

Joskus ravitsemuksen parantaminen riittää, etkä tarvitse muuta kuntoutusta. Nielemisvaikeuksissa pyydä puheterapeutin apua.

Mielen hyvinvointi

Mielenterveyden ongelmat, kuten masennus, ahdistus, apatia tai paniikkioireet, eivät yleensä väisty hetkessä. Kuntoutuksesi kannattaa siis suunnitella pidemmälle aikajaksolle.

Motivaatiota kuntoutumiseen kannattaa herätellä rauhassa ja pieniä onnistumisia hakien. Mielen hyvinvointia voit pyrkiä vahvistamaan tunnistamalla voimavarojasi ja kiinnittämällä niihin huomiota.

Ihmissuhteet ja yksinäisyys

Ihmissuhteilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiisi ja toimintakykyysi. Hyvät ja tukevat ihmissuhteet ovat myös keskeisellä sijalla kuntoutumisesi onnistumisessa. Joskus kuitenkin ihmissuhteet saattavat viedä voimiasi tai niissä ilmenee ongelmia.

Yksinäisyys on henkilökohtainen kokemus ja sitä on vaikea ulkopuolelta määritellä. Yksinäisyyden kokemus voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta ja unettomuutta.

Kotikuntoutuksessa voit yhdessä työntekijän kanssa miettiä ihmissuhteisiisi liittyviä asioita ja hän voi myös auttaa sinua löytämään uusia ihmisiä elämääsi.

Taloudellinen tilanne ja asuminen

Onko sinulla tai läheiselläsi huolta toimeentulosta tai asumisesta? Taloudelliset huolet voivat vaikuttaa hyvinvointiisi ja saattavat tehdä olosi toivottomaksi ja näköalattomaksi.

Koti on elämässä tärkeä tekijä. Jos asuinolosuhteesi eivät tue arjessa pärjäämistäsi, eivät ole turvallisia tai asumiseesi liittyy muita haasteita, on asiaan tärkeää etsiä ratkaisua.

Kotikuntoutuksessa voidaan keskittyä talouteen tai asumiseen liittyvien asioiden ratkaisemiseen.

Päihteiden käyttö

Riippuvuuksista kuntoutumisessa keskeistä on motivaatio eli oma halu vähentää tai lopettaa päihteiden käyttö.

Motivaatiotasi voit vahvistaa pohtimalla, minkälaista elämää haluaisit elää ja minkä haluaisit muuttuvan. Päihteetön ystäväpiiri, vertaistuki tai terveellinen arki voivat olla tärkeitä tekijöitä riippuvuudesta irtautumisessa. Kotikuntoutus voi tukea sinua elämän uudelleen muotoilussa ja hyvän olon kokemusten hankkimisessa terveellisemmin keinoin.

Muisti

Jos sinulla tai läheiselläsi on muistin ongelmia tai muistisairaus, se kannattaa huomioida kotikuntoutuksessa. Usein toteutuva kuntoutus tai pidempi kuntoutusjakso voivat tällöin olla hyödyllisiä.

Panosta toimintakykyä tukeviin aktiivisiin, tasapainoisiin ja innostaviin viikkorutiineihin. Ole kärsivällinen ja suhtaudu kuntoutukseen pitkäjänteisesti, uuden elämäntavan opetteluna.

Yhdessä tekeminen voi kannustaa ja esimerkiksi musiikinkäyttö voi rytmittää tai innostaa harjoittelemaan ja vaikuttaa myönteisesti mielialaan.

Kehitysvamma

Jos sinulla tai läheiselläsi on kehitysvamma, oppiminen ja abstrakti ajattelu on usein tavallista vaikeampaa.

Oppimista auttaa asioiden konkretisointi ja asioista kannattaa puhua käytännönläheisesti. Kuvalliset ohjeet, rauhallinen tila, selkokielinen puhe ja esimerkiksi viikko-ohjelman tekeminen voivat viedä jo pitkälle.

Vahvuuksien ja olemassa olevien taitojen sekä positiivisen palautteen hyödyntäminen ovat hyvä lähtökohta kotikuntoutukselle.

Elämän loppuvaihe

Kaiken palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon lähtökohta on sinun tai läheisesi elämänlaatu. Siksi palliatiivinen hoito lähtee sinun tai teidän yksilöllisistä tarpeistanne ja niiden huomioimisesta.

Toivon ylläpitäminen on tärkeää ihmisen mielen hyvinvoinnille. Turvallisuuden tunnetta lisäävät tilanteiden ennakointi, sinun ja läheistesi huolien kuuntelu sekä äkillisiin tilanteisiin varautuminen. Kotikuntoutuksen keskiössä ovat hallinnan- ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen sekä onnistumisen kokemukset.

 

Kyllä

Päivitetty  6.5.2020