Siirry sivun sisältöön

Heikentynyt näkö - apuvälineitä liikkumiseen

Jos näkö on heikentynyt, liikkumista voi helpottaa erilaisilla apuvälineillä.

Markkinoilla on erilaisia apuvälineitä, joiden avulla voit helpottaa liikkumista ja reittien tunnistamista. Voit kokeilla erilaisia apuvälineitä näkemiseen erikoistuneissa apuvälinemyymälöissä.

Näkövammaan liittyviä liikkumisen apuvälineitä myönnetään tietyin perustein näkövammaisille henkilöille lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kysy ohjeita apuvälineiden hankintaan omasta näönkuntoutusyksiköstä.

Merkkikeppi sopii näkövammaisille, jotka vielä kykenevät suunnistamaan ja liikkumaan melko turvallisesti näönvaraisesti, mutta tarvitsevat kepin tunnusteluapua esimerkiksi portaissa tai suojateiden ylittämisessä. Keppi on myös hyvä näkövammaisuuden merkki kanssakulkijoille ja autoilijoille.

Valkoinen tunnustelukeppi mahdollistaa näkövammaisen turvallisen itsenäisen liikkumisen, esteiden ja ympäristön havaitsemisen ja toimii samalla näkövammaisuuden merkkinä kanssakulkijoille.

Valkoinen tukikeppi sopii näkövammaiselle, jolla on tasapaino-ongelmia. Valkoinen keppi toimii myös näkövammaisuuden merkkinä kanssakulkijoille.

Opaskoira sujuvoittaa liikkumista silloin, kun näönvarainen liikkuminen ei onnistu. Opaskoiran käyttäjältä vaaditaan muun muassa taitoa liikkua kepin avulla itsenäisesti, hyvää elämänhallintaa, kykyä huolehtia koirasta ja hänen tulee osoittaa tarve opaskoiralle.

Suurennuslasit mahdollistavat lukemisen heikossakin näkötilanteessa. Lähinäön heikentyessä lähilasien lisäksi suurennuslasi auttaa pienen tekstin hahmottamisessa.

Kiikarilla voidaan suurentaa kaukana ja lähellä olevia kohteita. Kiikaria käytetään yleisimmin liikkumisen apuna. Sillä voi tarkastella esimerkiksi opastintauluja, tienviittoja ja bussin numeroita.

Tekniikan kehittyessä markkinoille tulee jatkuvasti uusia laitteita ja sovelluksia, jotka auttavat ympäristön hahmottamisessa.

Laitteita ja sovelluksia kannattaa aina kokeilla ennen niiden hankintaa. Joihinkin apuvälineisiin voi saada taloudellista tukea vammaispalvelusta tai Kelasta.

Älypuhelimet

Suurin osa älypuhelimista

 • suurentaa tekstiä

 • luo kontrasteja

 • toimii ääniohjauksella

 • puhuu tekstit.

Yleensä älypuhelimeen saa ladattua myös liikkumista helpottavia sovelluksia.

Sovellukset

Sovellukset auttavat esimerkiksi selvittämään ja hahmottamaan

 • mitä ympäristössä on

 • miten määränpäähän pääsee

 • missä lähin risteys on.

Tietyt sovellukset auttavat myös julkisten kulkuvälineiden käytössä.

Äänimajakat

Äänimajakka ilmaisee tietyn kohteen sijainnin, esimerkiksi pääoven koulussa. Äänimajakoita asennetaan yleensä julkisiin tiloihin.

Kysy ohjeita teknisten suunnistautumisen apuvälineiden hankintaan oman sairaanhoitopiirin näönkuntoutusyksiköstä.

Heikkonäköisille tarkoitetut kartat helpottavat ympäristön hahmottamista ja reittien löytämistä.

Heikkonäköiset tai näkövammaiset saattavat hyötyä esimerkiksi:

 • kuvakartoista, joissa on selkeät kontrastit ja iso teksti

 • kohokartoista, joita tunnustellaan sormilla

 • sanelukartoista, joita sanellaan puhelimeen tai sanelukoneeseen

 • digikartoista, joita voi lukea tai kuunnella sähköpostista.

Ympäristön voi myös havainnollistaa ja kuvailla kuuronäkövammaiselle taktiiliviittoman avulla tai piirtämällä esimerkiksi selkään.

Päivitetty 19.2.2024