Siirry sivun sisältöön

Ammatillinen kuntoutus työssä olevalle

Jos olet työsuhteessa ja ollut jo pidempään työelämässä, ammatillisesta kuntoutuksestasi vastaa todennäköisesti oma työeläkeyhtiösi.

Jos olet työsuhteessa ja sinua huolettaa työkykysi, ota asia puheeksi työterveyshuollossa ja oman esimiehesi kanssa.

On hyvä ensin selvittää, voidaanko työskentelyäsi helpottaa esimerkiksi työnkuvan muutosten tai muiden työjärjestelyjen avulla. Jos työjärjestelyt eivät ole riittäviä, työssä jatkamistasi voidaan tukea ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

Kuntoutuksen järjestäjänä työeläkeyhtiö

Sinulla voi olla oikeus työeläkeyhtiön järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen, jos

 • sinulla on sellainen lääkärin toteama sairaus, joka voi aiheuttaa työkyvyttömyyden lähimmän viiden vuoden kuluessa

 • ansiotuloraja täyttyy viimeisten viiden kalenterivuoden ajalta

 • ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa.

Voit tarkistaa työeläke.fi-sivulta voimassa olevan ansiotulorajan ja oman työeläkeyhtiösi kohdasta Siirry työeläkelaitoksesi palveluun.

Jos työtulosi jäävät alle ansiorajan, ammatillisesta kuntoutuksestasi vastaa Kela. Tutustu Ammatillinen kuntoutus työelämään suuntaavalle-sivuun.

Jos työkykysi on alentunut työ- tai liikennetapaturman tai ammattitaudin vuoksi, vastaa ammatillisesta kuntoutuksestasi vakuutusyhtiö. Tutustu Tapaturma tai ammattitauti ja ammatillinen kuntoutus -sivuun.

Kuntoutujan toimeentulo

Työeläkekuntoutuksen ajalta maksetaan yleensä kuntoutusrahaa, joka on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Jos saat kuntoutustukea työeläkekuntoutuksen alkaessa, kuntoutustuki maksetaan 33 prosentin korotuksella siltä ajalta.

Voit tarkistaa oman kuntoutusrahasi määrän työeläkeyhtiösi sähköisestä palvelusta tai pyytää arvion puhelimitse.

Työeläkeyhtiöt korvaavat myös ammatilliseen kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvia kuluja, kuten matkakustannuksia.

Työeläkelaitosten järjestämän ammatillisen kuntoutuksen keinot

Työeläkeyhtiön kautta saat henkilökohtaista neuvontaa kuntoutusta hakiessasi.

Voit pyytää omalta työeläkeyhtiöltäsi apua myös ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun. Tällöin sinut voidaan ohjata työeläkeyhtiön kustannuksella ammatillista kuntoutusohjausta tarjoavaan yritykseen, jonka suunnittelija auttaa sinua työhönpaluusuunnitelman laatimisessa.

Työkokeilun avulla selvitetään mahdollisuuttasi palata aikaisempaan työhösi tai siirtyä uuteen työtehtävään. Työkokeilua voidaan käyttää myös sopivan koulutusalan löytämiseen.

Työkokeilu voidaan toteuttaa joko nykyisessä työpaikassasi tai uudella työnantajalla.

 • Työtehtävät voivat olla entisiä tai uusia.

 • Työkokeilun pituus on yleensä 2–3kk.

 • Työaika voi vaihdella noin 20 viikkotyötunnista täyteen työaikaan.

Palkallisessa työkokeilussa työantaja maksaa sinulle täyden työajan mukaista palkkaa riippumatta työtunneista.

Palkattoman työkokeilun ajalta työeläkeyhtiö maksaa sinulle kuntoutusrahaa, jolloin työnantajalle ei aiheudu kuluja työkokeilun ajalta.

Työhönvalmennuksen avulla saat tukea uusiin tehtäviin perehtymiseen ja uusien tehtävien opetteluun nykyisessä tai uudessa työpaikassa.

Työhönvalmennus voi kestää työkokeilua pidempään ja siihen voidaan tarvittaessa liittää ulkopuolista koulutusta tai kursseja.

Työhönvalmennus voi toteutua palkallisena tai palkattomana.

Voit saada uudelleenkoulutusta, mikäli et pysty terveydentilasi vuoksi tekemään nykyisen koulutuksesi mukaisia työtehtäviä.

Uudelleenkoulutus voi toteutua esimerkiksi

 • oppisopimuskoulutuksena

 • ammatillisena perus- tai erikoistutkintona

 • ammattikorkeakoulututkintona kursseina

 • täydennyskoulutuksena.

Voit saada tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen.Tuella voidaan kustantaa esimerkiksi

 • työtä helpottavia apuvälineitä

 • työkoneita

 • yritystoiminnan jatkamiseen tarvittavia muutostöitä.

Päivitetty 27.7.2020