Siirry sivun sisältöön

Miten vamma vaikuttaa toimintakykyyni? - vammataso T1-T9

Selkäytimen vaurio rintarangan alueella T1-T9-tasolla aiheuttaa alaraajahalvauksen eli paraplegian.

Kuntoutuminen on koko elämän mittainen prosessi, joka jatkuu kuntoutusjakson päätyttyä. Toimintakyvyn edistyminen vaatii aikaa. Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat sinua avustettavan.

Toimintakyvyn rajoittumisen myötä myös toiminnot, joihin voit osallistua voivat vaihtua tai niihin osallistuminen muuttuu. Sinulle merkityksellisistä toiminnoista kannattaa kuitenkin pitää kiinni ja miettiä, miten voit osallistua niihin. Hallitaksesi elämääsi selkäydinvamman jälkeen tarvitset rohkeutta, sitoutumista ja halua vastata eteesi tuleviin haasteisiin.

Taulukko täydellisen T1-T9-selkäydinvamman vaikutuksista toimintakykyyn

Mikäli selkäydin vaurioituu T1-T9- tasolta, kädet toimivat hyvin, mutta vartalon ja jalkojen lihastoiminta puuttuu.

Pyörätuolilla liikkuminen onnistuu kaikenlaisissa maastoissa itsenäisesti. Voit tarvita apua raskaimmissa kotitöissä, muuten toimit arjessa sujuvasti.

Toimintakyky vaihtelee yksilöllisesti. Vamman aiheuttama toimintakyvyn haitta riippuu vamman tason lisäksi sen laajuudesta. Siihen vaikuttavat myös muun muassa ikä, perussairaudet sekä mahdolliset muut vammat. Myös psyykkinen jaksaminen, lähipiirin tuki sekä koti ja ympäristö voivat joko edistää tai estää kuntoutumista.

Osittaisessa vammassa toimintakyky voi säilyä miltei normaalina, vaikka vamma sijaitsee selkäytimessä T1-T9 tasolla.

Päivitetty 27.2.2024