Miten voin osallistua kuntoutussuunnitelmani laadintaan?

Voit valmistautua kuntoutusuunnitelman laadintaan pohtimalla, miten sairaus tai vamma vaikuttaa sinun elämääsi. Jos asioit läheisesi puolesta, pohtikaa näitä asioita yhdessä.

Kun valmistaudut vastaanottokäyntiin ennalta, sinun on helpompi osallistua kuntoutussuunnitelman laatimiseen yhdessä lääkärin tai moniammatillisen työryhmä kanssa.

Kun olet itse kuntoutujana

Pohdi

 • Mikä sairaudessa tai vammassa aiheuttaa arjessasi tai työssäsi haittaa ja rajoitteita tai vaikeuttaa osallistumistasi sinulle tärkeisiin asioihin?
 • Missä asioissa tarvitset apua tai ohjausta ja mikä sujuu hyvin?
 • Liittyykö avuntarve esimerkiksi liikkumiseen, kommunikaatioon, ymmärtämiseen tai käyttäytymiseen?
 • Miten olet hyötynyt aiemmasta kuntoutuksesta?
 • Hyötyykö läheisesi terapeutin ohjauksesta esimerkiksi vuorovaikutukseen, apuvälineiden käyttöön tai päivittäistoimissa avustamiseen liittyen?

Mieti tavoitteitasi

 • Mitkä ovat konkreettiset tavoitteet, joihin kuntoutuksen keinoilla haluat päästä?
 • Millä keinoilla itse voit edistää kuntoutumisen tavoitteisiin pääsemistä?

Perustele

 • Miksi kuntoutusta olisi hyvä toteuttaa muualla kuin terapeutin vastaanotolla?
 • Miten arkesi muuttuu, kun saavutat tavoitteesi?

Ota vastaanotolle mukaan

 • Terapeuttien palautteet toteutuneista terapioista.
 • Päätökset, joita olet saanut viimeksi tehdyistä suosituksista.

Kun kuntoutujana on lapsi tai nuori

Pohtikaa yhdessä

 • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa lapsen tai nuoren koti-, päiväkoti- tai kouluarkeen?
 • Minkälaista tukea lapsi tai nuori tarvitsee päiväkodissa tai koulussa?
 • Estääkö sairaus tai vamma lasta tai nuorta osallistumasta hänelle tärkeisiin asioihin?
 • Missä asioissa lapsi tai nuori tarvitsee apua tai ohjausta ja mikä sujuu hyvin?
 • Liittyykö avuntarve esimerkiksi liikkumiseen, kommunikaatioon, leikkimiseen, arjen taitoihin, kaveritaitoihin tai käyttäytymiseen?
 • Miten lapsi tai nuori on hyötynyt aiemmasta kuntoutuksesta?
 • Tarvitsetteko vanhempana ohjausta esimerkiksi lapsen tai nuoren kuntoutukseen, apuvälineiden käyttöön tai päivittäisiintoimiin liittyen?
 • Onko perheenne kokonaistilanteessa jotain asioita, jotka vaikuttavat lapsen tai nuoren kuntoutumiseen?

Miettikää yhdessä tavoitteita

 • Mitkä ovat saavutettavissa olevat konkreettiset tavoitteet, joihin kuntoutuksen keinoilla halutaan päästä?
 • Minkälaisia taitoja tai asioita toivoisitte lapsen tai nuoren osaavan?
 • Millä keinoilla lapsi tai nuori voi itse tai yhdessä läheisten kanssa edistää tavoitteisiin pääsemistä?

Perustelkaa yhdessä

Miten lapsen tai nuoren arki muuttuu, kun tavoitteet saavutetaan?

Ottakaa vastaanotolle mukaan

 • Terapeuttien palautteet toteutuneista terapioista.
 • Päiväkodin tai koulun palautteet sekä mahdollisesti saamanne kyselykaavakkeet.
 • Päätökset, joita viimeksi tehdyistä suosituksista on saatu.

Kun kuntoutujana on läheinen

Pohtikaa yhdessä

 • Mikä sairaudessa tai vammassa aiheuttaa arjessa tai työssä haittaa ja rajoitteita tai vaikeuttaa osallistumista läheisellesi tärkeisiin asioihin?
 • Missä asioissa läheisesi tarvitsee apua ja mikä sujuu hyvin?
 • Liittyykö avuntarve esimerkiksi liikkumiseen, kommunikaatioon, ymmärtämiseen tai käyttäytymiseen?
 • Miten läheisesi on hyötynyt aiemmasta kuntoutuksesta?
 • Hyödytkö läheisenä terapeutin ohjauksesta esimerkiksi vuorovaikutukseen, apuvälineiden käyttöön tai päivittäistoimissa avustamiseen liittyen?

Miettikää yhdessä tavoitteita

 • Mitkä ovat saavutettavissa olevat konkreettiset tavoitteet, joihin kuntoutuksen keinoilla halutaan päästä?
 • Millä keinoilla läheisesi voi itse edistää tavoitteisiin pääsemistä?

Perustelkaa yhdessä

 • Miksi kuntoutusta olisi hyvä toteuttaa muualla kuin terapeutin vastaanotolla?
 • Miten läheisesi arki muuttuu, kun tavoitteet saavutetaan?

Ottakaa vastaanotolle mukaan

 • Terapeuttien palautteet toteutuneista terapioista.
 • Päätökset, joita läheisesi on saanut viimeksi tehdyistä suosituksista.
Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Päivitetty  10.11.2020