Miten voin osallistua kuntoutussuunnitelmani laadintaan?

Voit valmistautua kuntoutusuunnitelman laadintaan pohtimalla, miten sairaus tai vamma vaikuttaa sinun elämääsi. Jos asioit läheisesi puolesta, pohtikaa näitä asioita yhdessä.

​Kun valmistaudut vastaanottokäyntiin ennalta, sinun on helpompi osallistua kuntoutussuunnitelman laatimiseen yhdessä lääkärin tai moniammatillisen työryhmä kanssa.

Haitarin otsikkotaso2
Kun olet itse kuntoutujana

Pohdi

 • Mikä sairaudessa tai vammassa aiheuttaa arjessasi tai työssäsi haittaa ja rajoitteita tai vaikeuttaa osallistumistasi sinulle tärkeisiin asioihin?
 • Missä asioissa tarvitset apua tai ohjausta ja mikä sujuu hyvin?
 • Liittyykö avuntarve esimerkiksi liikkumiseen, kommunikaatioon, ymmärtämiseen tai käyttäytymiseen?
 • Miten olet hyötynyt aiemmasta kuntoutuksesta?
 • Hyötyykö läheisesi terapeutin ohjauksesta esimerkiksi vuorovaikutukseen, apuvälineiden käyttöön tai päivittäistoimissa avustamiseen liittyen?

Mieti tavoitteitasi

 • Mitkä ovat konkreettiset tavoitteet, joihin kuntoutuksen keinoilla haluat päästä?
 • Millä keinoilla itse voit edistää kuntoutumisen tavoitteisiin pääsemistä?

Perustele

 • Miksi kuntoutusta olisi hyvä toteuttaa muualla kuin terapeutin vastaanotolla?
 • Miten arkesi muuttuu, kun saavutat tavoitteesi?

Ota vastaanotolle mukaan

 • Terapeuttien palautteet toteutuneista terapioista.
 • Päätökset, joita olet saanut viimeksi tehdyistä suosituksista.
Kun kuntoutujana on lapsi tai nuori

Pohtikaa yhdessä

 • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa lapsen tai nuoren koti-, päiväkoti- tai kouluarkeen?
 • Minkälaista tukea lapsi tai nuori tarvitsee päiväkodissa tai koulussa?
 • Estääkö sairaus tai vamma lasta tai nuorta osallistumasta hänelle tärkeisiin asioihin?
 • Missä asioissa lapsi tai nuori tarvitsee apua tai ohjausta ja mikä sujuu hyvin?
 • Liittyykö avuntarve esimerkiksi liikkumiseen, kommunikaatioon, leikkimiseen, arjen taitoihin, kaveritaitoihin tai käyttäytymiseen?
 • Miten lapsi tai nuori on hyötynyt aiemmasta kuntoutuksesta?
 • Tarvitsetteko vanhempana ohjausta esimerkiksi lapsen tai nuoren kuntoutukseen, apuvälineiden käyttöön tai päivittäisiintoimiin liittyen?
 • Onko perheenne kokonaistilanteessa jotain asioita, jotka vaikuttavat lapsen tai nuoren kuntoutumiseen?

Miettikää yhdessä tavoitteita

 • Mitkä ovat saavutettavissa olevat konkreettiset tavoitteet, joihin kuntoutuksen keinoilla halutaan päästä?
 • Minkälaisia taitoja tai asioita toivoisitte lapsen tai nuoren osaavan?
 • Millä keinoilla lapsi tai nuori voi itse tai yhdessä läheisten kanssa edistää tavoitteisiin pääsemistä?

Perustelkaa yhdessä

Miten lapsen tai nuoren arki muuttuu, kun tavoitteet saavutetaan?

Ottakaa vastaanotolle mukaan

 • Terapeuttien palautteet toteutuneista terapioista.
 • Päiväkodin tai koulun palautteet sekä mahdollisesti saamanne kyselykaavakkeet.
 • Päätökset, joita viimeksi tehdyistä suosituksista on saatu.
Kun kuntoutujana on läheinen

Pohtikaa yhdessä

 • Mikä sairaudessa tai vammassa aiheuttaa arjessa tai työssä haittaa ja rajoitteita tai vaikeuttaa osallistumista läheisellesi tärkeisiin asioihin?
 • Missä asioissa läheisesi tarvitsee apua ja mikä sujuu hyvin?
 • Liittyykö avuntarve esimerkiksi liikkumiseen, kommunikaatioon, ymmärtämiseen tai käyttäytymiseen?
 • Miten läheisesi on hyötynyt aiemmasta kuntoutuksesta?
 • Hyödytkö läheisenä terapeutin ohjauksesta esimerkiksi vuorovaikutukseen, apuvälineiden käyttöön tai päivittäistoimissa avustamiseen liittyen?

Miettikää yhdessä tavoitteita

 • Mitkä ovat saavutettavissa olevat konkreettiset tavoitteet, joihin kuntoutuksen keinoilla halutaan päästä?
 • Millä keinoilla läheisesi voi itse edistää tavoitteisiin pääsemistä?

Perustelkaa yhdessä

 • Miksi kuntoutusta olisi hyvä toteuttaa muualla kuin terapeutin vastaanotolla?
 • Miten läheisesi arki muuttuu, kun tavoitteet saavutetaan?

Ottakaa vastaanotolle mukaan

 • Terapeuttien palautteet toteutuneista terapioista.
 • Päätökset, joita läheisesi on saanut viimeksi tehdyistä suosituksista.
 

Kyllä

Päivitetty  10.11.2020