Siirry sivun sisältöön

Tuettu asuminen ja palveluasuminen

Tuettu asuminen ja palveluasuminen voivat sopia sinulle, jos tarvitset tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen.

Tuettua asumista voidaan järjestää joko kotona tai tukiasunnossa. Palveluasumisen vaihtoehtoja ovat muun muassa ryhmä- tai palvelukodit (vanhainkodit) ja palvelutalot.

Palvelutalossa käytössäsi on asunto, jonka kustannuksista ja asumiseen liittyvistä velvollisuuksista (esimerkiksi kotivakuutuksen maksamisesta ja asumistuen hakemisesta) vastaat itse.

Tuettu asuminen sisältää säännöllistä, kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa kuntoutusta. Tavoitteena on vahvistaa itsenäistä arjessa selviytymistä ja sairauden oireiden hallintaa tukemalla päivittäisissä toiminnoissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Palveluasuminen voidaan järjestää esimerkiksi omassa kodissa, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä. Palveluasumiseen kuuluvat palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palvelut voidaan järjestää muun muassa henkilökohtaisena apuna, kotipalveluna, kotihoitona, omaishoidon tuella tai yhdistämällä näitä tukimuotoja. Keskeistä on, että henkilöllä on toimiva asunto, ja että hän saa asumisensa tueksi riittävästi tukea.

Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita kuten turvapuhelin.

Päivitetty 18.10.2018