Siirry sivun sisältöön

Hyvä tietää kotikuntoutuksesta

Tutustu kotikuntoutukseen kysymysten avulla. Vastausten linkkien kautta pääset tutustumaan myös oppaan muihin osioihin.

Kotikuntoutus tarkoittaa tavallisesti sitä, että kotona asuvan henkilön kanssa suunnitellaan hänen tavoitteitaan ja tarpeitaan palveleva kuntoutumisjakso.

Kotikuntoutusjakso kestää yleensä 4–12 viikkoa ja se toteutetaan kotona ja kuntoutujan muussa elinympäristössä. Kotikuntoutuksella on aina kuntoutujan itsensä asettama tavoite, jonka toteutumista arvioidaan jakson kuluessa ja sen päätteeksi.

Kotikuntoutusta voi useimmilla hyvinvointialueilla saada henkilö, jonka toimintakyky on laskenut hiljalleen tai äkillisesti, ja jonka kotona asuminen on vaikeutunut tai vaarantunut. Kotona kuntoutuminen soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille, jotta vanhuuden mukanaan tuomista vaivoista huolimatta voi elää hyvää ja aktiivista elämää.

  Hyvinvointialueiden käytännöt vaihtelevat, mutta kotikuntoutusta on tarjolla jo useilla Suomen hyvinvointialuilla. Kotikuntoutusta voit saada sairaalasta kotiutumisen lisäksi myös kotona asuessasi, jos toimintakykysi on vaarantunut tai hitaasti laskenut.

  Ota yhteyttä oman alueesi keskitettyyn palveluneuvontaan tai seniori-infoon ja kysy, onko hyvinvointialueellasi mahdollista saada kotikuntoutusta. Jos hyvinvointialueellasi ei ole keskitettyä palveluneuvontaa tai seniori-infoa, myös terveysasema tai kotihoito voi auttaa selvittämään kotikuntoutuksen mahdollisuutta.

  Kotikuntoutuksen tarkoituksena on auttaa sinua elämään omannäköistäsi elämää ja jatkamaan kotona asumista mahdollisimman itsenäisesti. Kotikuntoutus tukee motivaatiotasi pitää itsestäsi ja läheisistäsi huolta kohentaen jaksamistasi ja terveyttäsi.

  Kuntoutumistasi tukevat eri ammattilaiset. Kotikuntoutukseen osallistuvat yleisimmin kotihoidon hoitajat, toiminta- ja fysioterapeutit sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijät, ravitsemusterapeutit tai vaikka päihde- ja mielenterveyshoitajat. Kotikuntoutuksessa voi olla mukana myös kolmannen sektorin työntekijöitä tai vapaaehtoisia, sekä kuntoutujan läheisiä.

  Suurin osa Suomessa tehtävästä kotikuntoutuksesta toteutetaan hyvinvointialueen omien hoitajien ja terapeuttien voimin. On myös yksityisiä yrityksiä, jotka myyvät kotikuntoutuspalvelua.

  Kotikuntoutus toteutuu kotonasi sekä muussa elinympäristössäsi. Kuntoutusjaksolla voit esimerkiksi harjoitella kaupassa käymistä, ulkoilla, tehdä lihaskunto- ja tasapainoharjoituksia. Voit opetella uusia toimintatapoja, jotka liittyvät esimerkiksi pukeutumiseen, ruoanlaittoon tai kodista huolehtimiseen.

  Kotikuntoutuksesi voi toteutua myös

  • harrastuksissa

  • harjoittelemalla julkisten liikennevälineiden käyttöä

  • palvelukeskustoimintaan osallistumalla

  • käymällä teatterissa vapaaehtoisen kulttuurikaverin kanssa

  • opettelemalla vaikkapa tietokoneen tai älypuhelimen käyttöä.

  Kotikuntoutuksen asiakasmaksu riippuu asuinkunnastasi. Useimmilla hyvinvointialueilla kotikuntoutus on osa kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

  Myös yksityiset yritykset tarjoavat kotikuntoutuspalvelua, jolloin hinta määräytyy yrityksen oman hinnaston mukaan.

  Kotikuntoutuksesta on hyötyä, jos olet motivoitunut ja halukas muuttamaan jotain elämässäsi ja tekemään kuntoutumisen eteen töitä. Kotikuntoutukseen osallistuminen vaatii sinulta aktiivisuutta ja sitoutumista sovittuihin harjoituksiin ja tavoitteisiin.

  Jos itsestä tai kodista huolehtiminen on käynyt vaikeammaksi tai et suoriudu arkisista toiminnoista äkillisen sairauden tai vamman vuoksi, kotikuntoutus voi olla sinulle sopiva kuntoutumisen muoto.

   Päivitetty 8.12.2023