Siirry sivun sisältöön

Sairauksien yhteys kaatumisvaaraan

Terveydentila ja sen muutoksen voivat vaikuttavaa kaatumisvaaraan. Perussairauksien hoito on tärkeä osa kaatumisten ehkäisyä.

Eri sairaudet ja niiden oireet, kuten kipu tai huimaus, vaikuttavat eri tavalla liikkumiseen ja tasapainonhallintaan.

 • Äkilliset lyhytaikaiset sairaudet saattavat heikentää yleiskuntoa nopeasti, jolloin kaatumisvaara voi kohota yllättäen.

 • Pitkäaikaisiin sairauksiin liittyvät oireet tai niiden lääkitys voivat vaikuttaa liikkumiseen ja tasapainonhallintaan lisäten kaatumisvaaraa.

Kun hoidat hyvin perussairauksiasi, voit vähentää kaatumisvaaraa.

Miten eri sairaudet voivat vaikuttaa kaatumisvaaraan?

Aistisairaudet tai häiriöt eri aisteissa, voivat vaikeuttaa ympäristön hahmottamista ja mahdollisten esteiden havaitsemista, mikä lisää merkittävästi kaatumisvaaraa.

Aistitoimintojen muutoksia, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • heikko näkö

 • hyvänlaatuinen asentohuimaus.

Lue lisää aistitoimintojen heikkouksista:

Katso myös Neurologiset sairaudet -kohta tällä sivulla.

Diabetes voi aiheuttaa muun muassa ääreishermoston ja verenkierron muutoksia, jotka heikentävät kehon kosketus- ja asentotuntemuksia. Tämä vaikeuttaa tasapainon hallintaa. Lue lisää diabeteksesta:

Hengityselimistön sairaudet voivat aiheuttaa keuhkoihin monenlaisia toimintahäiriöitä. Äkilliset tulehdukset tai olemassa olevan sairauden paheneminen voivat aiheuttaa yleisvoinnin heikkenemistä, joka voi johtaa pidempään vuodelepoon ja lisätä kaatumisvaaraa. Hengityselimistön sairauksia, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • äkilliset hengityselimistön sairaudet, kuten keuhkoputkentulehdus ja keuhkokuume

 • pitkäaikaset hengityselimistön sairaudet, kuten astma, keuhkoahtaumatauti eli COPD ja uniapnea.

Lue lisää hengityselimistön sairauksista Keuhkotalosta:

Masennus voi alentaa elämänlaatua, heikentää terveyttä ja toimintakykyä sekä muodostaa rajoittavan terveyshaasteen. Se voi aiheuttaa ongelmia ympäristön havainnoinnissa, liikkumisessa ja tasapainossa. Tutustu masennuksen omahoito-ohjelmaan ja Mielenterveystaloon:

Muistisairaudet voivat muun muassa lisätä lihasjäykkyyttä ja vapinaa sekä heikentää kykyä toimia arjessa, jotka vaikeuttavat liikkumista ja heikentävät tasapainon hallintaa. Sairauksia, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • Alzheimerin tauti

 • Lewyn kappale –tauti

 • verisuoniperäinen muistisairaus.

Lue lisää muistista ja muistisairauksista:

Neurologiset sairaudet vaikuttavat hermoston toimintaan. Oireina voi ilmetä esimerkiksi kipua, tuntomuutoksia, liikkeenhallinnan heikkoutta tai huimausta, jotka vaikeuttavat tasapainon hallintaa. Neurologisia sairauksia, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • aivoinfarkti tai aivoverenkierron häiriöt

 • parkinsonin tauti

 • perifeerinen neuropatia.

Lue lisää neurologisista sairauksista muista Terveyskylän taloista:

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet voivat aiheuttaa muun muassa voimakasta kipua, voimattomuutta ja äkillistä huonovointisuutta, jotka vaikuttavat liikkumiseen ja tasapainoon. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • sydämen rytmihäiriöt

 • verenpainetauti

 • ylösnousuun liittyvä verenpaineen lasku eli ortostaattinen hypotensio

 • katkokävely.

Lue lisää sydänsairauksista:

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat aiheuttaa muun muassa kipua ja jäykkyyttä sekä ryhtimuutoksia, jotka vaikeuttavat liikkumista ja tasapainonhallintaa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai tilanteita, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • lanne- ja selkäsairaudet

 • polven ja lonkan nivelrikko sekä tekonivelleikkaus

 • nivelreuma

 • osteoporoosi.

Lue lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksista:

Virtsaamisongelmat, kuten tihentynyt virtsaamisen tarve ja virtsankarkailu, voivat aiheuttaa kiirehtimistä wc:hen ja lisätä yöllisiä wc-käyntejä. Virtsatietulehdus voi myös aiheuttaa sekavuutta tai yleistilan laskua. Nämä lisäävät kaatumisvaaraa. Sairauksia, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa ovat esimerkiksi

 • äkillinen virtsatietulehdus

 • inkontinenssi eli virtsankarkailu.

Lue lisää virtsankarkailun kuntoutuksesta Kuntoutumistalon oppaasta:

Päivitetty 22.4.2022