Lantionpohjan lihakset

Koska lantionpohjan lihakset eivät näy ulospäin, niiden sijaintia voi olla vaikea hahmottaa.

Lantionpohjan lihakset sijaitsevat lantion sisällä ja tekevät yhteistyötä muiden lihasten kanssa. Lantionpohjan lihasten kuuluu aktivoitua ponnistustilanteissa ennen pinnallisia lihaksia, esimerkiksi vatsalihaksia.

Lantionpohjan lihakset tukevat lantion alueen elimiä ja lanneselkää, huolehtivat virtsan- ja ulosteenpidätyskyvystä sekä virtsaamisen ja ulostamisen onnistumisesta. Lantionpohjan lihaksilla on myös merkittävä rooli seksuaalitoiminnoissa ja seksuaalisen mielihyvän kokemisessa.

Mitä hyötyä lantionpohjan lihasten harjoittelusta on?

Lantionpohjan lihasten voiman ja hallinnan heikentymiseen on monia syitä. Niiden toimintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi

  • raskaus tai synnytys
  • fyysisesti raskas työ tai harrastus
  • krooninen yskä
  • tupakointi
  • ummetus
  • ylipaino
  • eri leikkaukset.

Hyväkuntoisissa lantionpohjan lihaksissa on voimaa ja niiden rentouttaminen onnistuu. Lantionpohjan lihasten voiman ja hallinnan harjoittelulla on positiivista vaikutusta elämänlaatuun.

Miten harjoitella?

Lantionpohjan lihasten jännityksen ja rentouden eron oppiminen on perusedellytys sille, että harjoitukset onnistuvat. Harjoittelun avulla voi oppia jännittämään ja rentouttamaan lihaksia erilaisissa tilanteissa oikealla tavalla.

Hyvän ryhdin hallinta ja yleiskunnosta huolehtiminen ovat tärkeitä lantionpohjan kuntouttamista tukevia seikkoja.

 

Kyllä

Päivitetty  26.9.2018