Siirry sivun sisältöön

Miten vamma vaikuttaa toimintakykyyni? - vammataso C1-C4

Selkäytimen vaurio kaularangan alueella C1-C4-tasolla aiheuttaa neliraajahalvauksen eli tetraplegian.

Kuntoutuminen on koko elämän mittainen prosessi, joka jatkuu kuntoutusjakson päätyttyä. Toimintakyvyn edistyminen vaatii aikaa. Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat sinua avustettavan. Toimintakyvyn rajoittumisen myötä myös toiminnot, joihin voit osallistua voivat vaihtua tai niihin osallistuminen muuttuu. Sinulle merkityksellisistä toiminnoista kannattaa kuitenkin pitää kiinni ja miettiä, miten voit osallistua niihin. Hallitaksesi elämääsi selkäydinvamman jälkeen tarvitset rohkeutta, sitoutumista ja halua vastata eteesi tuleviin haasteisiin.

Taulukko täydellisen C1-C4 -selkäydinvamman vaikutuksista toimintakykyyn

Mikäli selkäydin vaurioituu C1-C4 tasolta, toimintakyky heikkenee merkittävästi. Toisen henkilön apu on tarpeen vuorokauden ympäri. Kyky puhua, niellä ja hallita pään liikkeitä säilyy, mutta raajojen ja vartalon liikuttaminen ei onnistu. Kyky tuntea kosketusta, asentoa ja liikettä vartalossa kaulasta alaspäin puuttuu. Hengitykseen ja yskimiseen voi tarvita apua.

Toimintakyky vaihtelee yksilöllisesti. Vamman aiheuttama toimintakyvyn haitta riippuu vamman tason lisäksi sen laajuudesta. Siihen vaikuttavat myös muun muassa ikä, perussairaudet sekä mahdolliset muut vammat. Myös psyykkinen jaksaminen, lähipiirin tuki sekä koti ja ympäristö voivat joko edistää tai estää kuntoutumista.

Osittaisessa vammassa toimintakyky voi säilyä miltei normaalina, vaikka vamma sijaitsee ytimen yläosissa.

Selkäydinvamman takia tarvitset apua kaikissa arjen toiminnoissa.

  • Alavartalon pukeminen onnistuu helpoiten vuoteessa, ylävartalon pukeminen puolestaan pyörätuolissa.

  • Hyvä ruokailuasento on helpointa saavuttaa pyörätuolissa, jolloin myös nieleminen onnistuu turvallisemmin.

  • Peseytyminen ja vatsan toimittaminen onnistuvat helpoiten kallistettavalla suihkutuolilla.

Selkäydinvamman seurauksena liikkumisesi rajoittuu.

  • Asennon vaihtamisessa ja liikeharjoittelun toteuttamisessa tarvitset toisen henkilön apua.

  • Sähköpyörätuolilla voit liikkua omatoimisesti.

  • Kiinnitä huomiota siihen, millaisissa asennoissa ja kuinka pitkään olet pyörätuolissa ja vuoteessa.

Päivitetty 27.2.2024