Siirry sivun sisältöön

Mitä on tasapaino?

Tasapainon hallinnalla tarkoitetaan kykyä ylläpitää asentoa istuessa, seistessä tai liikkuessa. Hyvä tasapaino mahdollistaa turvallisen liikkumisen ja sujuvan toimimisen omassa arjessa.

Tasapainon hallintaan tarvitaan eri aistien, lihasten ja hermoston yhteistyötä. Ikääntyminen, sairaudet ja vammat voivat heikentää aistien, lihasten tai hermoston toimintaa. Tämän seurauksena kaatumistapaturmien riski kasvaa.

Tasapainoon vaikuttavia tekijöitä aistien ja hermoston toiminnan lisäksi ovat esimerkiksi ravitsemustila, alkoholin käyttö ja lääkitys. Myös kaatumispelko, lihasvoima ja väsymystila vaikuttavat tasapainon hallintaan. Lisäksi ympäristöllä, valaistuksella ja jalkineilla on oma merkityksensä tasapainon säilyttämisessä.

Päivitetty 15.2.2024