Siirry sivun sisältöön

Heikentynyt näkö - Miten huolehdin terveydenhoidostani?

Oman terveydentilan seuraaminen ja turvallinen, tarpeenmukainen lääkehoito ylläpitää hyvää toimintakykyä.

Erilaiset terveydenhuollon muistute- ja kutsujärjestelmät muistuttavat sinua terveystarkastuksista. Kirjaa myös itsellesi muistiin, milloin viimeksi olet käynyt esimerkiksi silmälääkärissä.

Turvallista lääkkeiden ottoa voi tukea apuvälineitä käyttämällä ja hyödyntämällä muita aisteja.

Erilaisilla apuvälineillä voit tarkkailla ja seurata omaa terveydentilaasi. Voit käyttää terveydentilasi seurantaan esimerkiksi erilaisia puhuvia mittareita. Niiden avulla voit seurata esimerkiksi:

 • verensokeria

 • verenpainetta

 • kuumetta

 • painoa.

Ulospäin näkyviä oireita tai muutoksia, kuten ihottumaa tai haavaumia, voi olla vaikea itse havaita. Voit käyttää suurentavia peilejä tai suurennuslaseja muutosten havaitsemiseen. Pyydä tarvittaessa näkevältä ihmiseltä apua.

 • Tunnustele lääkepakkauksien mahdollisia pistemerkintöjä.

 • Pidä sama järjestys lääkekaapissa.

 • Merkitse pakkaukset kohotarroilla.

 • Tunnustele lääkepakkaukset tai pillerit koon tai muodon perusteella.

 • Käytä dosettia.

 • Jaa lääkkeet dosettiin.

 • Hyödynnä apteekin annosjakelupalvelua.

 • Pyydä läheistä henkilöä tai avustajaa jakamaan lääkkeet.

 • Käytä kotihoidon palveluita lääkkeiden jakamisessa.

 • Käytä suurentavia apuvälineitä viimeisen käyttöpäivän varmistamiseksi.

 • Pyydä läheistä tai avustajaa varmistamaan lääkkeen viimeinen käyttöpäivä.

 • Laita nopeasti vanhenevasta lääkkeestä esimerkiksi muistutus puhelimeen.

 • Lääkkeiden tuoteselosteet ja käyttöohjeet voit lukea Lääkeinfo-sivustolta.