Siirry sivun sisältöön

Hyvän kotikuntoutuksen edellytyksiä

Kotikuntoutusta toteutetaan erilaisilla tavoilla. Tältä sivulta näet, mitä kotikuntoutukseen voi sisältyä.

Kotikuntoutuksella tarkoitetaan yleensä ajallisesti rajattua, suunniteltua ja tavoitteellista jaksoa. Kotikuntoutus kestää keskimäärin 3–12 viikkoa. Tavoitteet ovat kuntoutujan itsensä asettamia ja ne liittyvät usein toimintakyvyn parantamiseen omassa kodissa sekä sen ulkopuolella.

Kuntoutumisessa on tukena moniammatillinen tiimi, johon valitaan sopivia ammattilaisia tavoitteiden edistämiseksi.

Kotikuntoutustiimiin kuuluvat tyypillisesti

 • kotihoidon työntekijä

 • toimintaterapeutti

 • fysioterapeutti.

Lisäksi tiimiin voi kuulua esimerkiksi

 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja

 • lääkäri

 • sosiaalityöntekijä

 • psykiatrinen sairaanhoitaja tai mielenterveyshoitaja

 • päihdehoitaja

 • muistikoordinaattori

 • farmaseutti

 • ravitsemusterapeutti

 • puheterapeutti.

Moniammatillisessa tiimissä voi olla mukana ammattilaisten lisäksi läheisiä ja omaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä tai järjestötyöntekijöitä.

Yleensä kotikuntoutus etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti

 • Kuntoutustarpeen arviointi

 • Tavoitteiden asettaminen

 • Suunnitelman tekeminen

 • Toteutus

 • Loppuarviointi ja jatkosuunnitelma

 • Seuranta

Kotikuntoutuksessa voidaan käyttää menetelmiä ja testejä, joilla arvioidaan kuntoutumisesi edistymistä, esimerkiksi

 • fyysistä toimintakykyä

 • päivittäisistä askareista suoriutumista

 • tukevatko arjen toiminnot hyvää mielialaa

 • tukeeko ihmisen sosiaalinen ympäristö hänen hyvinvointiaan

Testejä voidaan tehdä ennen kotikuntoutuksen aloittamista ja kuntoutusjakson päätteeksi. Tarkoituksena on kerätä tietoa, joka auttaa sinua eteenpäin.

Päivitetty 8.12.2023