Siirry sivun sisältöön

Miten vamma vaikuttaa toimintakykyyni? - vammataso T10-L1

Selkäytimen vaurio rintarangan tai lannerangan yläosan alueella T10-L1-tasolla aiheuttaa alaraajahalvauksen eli paraplegian.

Kuntoutuminen on koko elämän mittainen prosessi, joka jatkuu kuntoutusjakson päätyttyä. Toimintakyvyn edistyminen vaatii aikaa. Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat sinua avustettavan.

Toimintakyvyn rajoittumisen myötä myös toiminnot, joihin voit osallistua voivat vaihtua tai niihin osallistuminen muuttuu. Sinulle merkityksellisistä toiminnoista kannattaa kuitenkin pitää kiinni ja miettiä, miten voit osallistua niihin. Hallitaksesi elämääsi selkäydinvamman jälkeen tarvitset rohkeutta, sitoutumista ja halua vastata eteesi tuleviin haasteisiin.

Taulukko täydellisen T10-L1 -selkäydinvamman vaikutuksista toimintakykyyn

Mikäli selkäydin vaurioituu T10- L1 -tasolta, jalkojen toiminnallisuus puuttuu. Käsien toiminta ei heikkene ja vartalon lihakset toimivat.

Arjen toiminnoissa olet täysin omatoiminen. Liikut pyörätuolilla kelaten vaativimmissakin maastoissa.

Toimintakyky vaihtelee yksilöllisesti. Vamman aiheuttama toimintakyvyn haitta riippuu vamman tason lisäksi sen laajuudesta. Siihen vaikuttavat myös muun muassa ikä, perussairaudet sekä mahdolliset muut vammat. Myös psyykkinen jaksaminen, lähipiirin tuki sekä koti ja ympäristö voivat joko edistää tai estää kuntoutumista.

Osittaisessa vammassa toimintakyky voi säilyä miltei normaalina, vaikka vamma sijaitsee selkäytimen alaosan alueella.

Päivitetty 27.2.2024