Siirry sivun sisältöön

Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä ja toimeentuloasiat ja sosiaalipalvelujen hakeminen

Jos taloudellinen tilanteesi huolettaa sinua, voit saada apua ja tukea asioiden järjestämiseen.

Sosiaalietuuksien ja -palveluiden hakemiseen ja ammatillisen kuntoutuksen asioihin saat tarvittaessa apua ja neuvoja sosiaalialan ammattilaiselta. Myös Kelan virkailijat ja työkykyneuvojat sekä työeläkelaitosten ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijat antavat ohjausta ja apua asioittesi eteenpäin viemiseksi. Arkielämää helpottavia sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten kotihoidon ja kotisairaanhoidon apua, lastenhoitoapua ja asumispalveluita, kannattaa kysyä omasta kunnasta ja järjestöiltä.

Kuntoutumistalon Pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja apua esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen, työllistymiseen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa. Oikeudet ja etuudet -osiosta löydät tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita, miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

Päivitetty 7.6.2023