Siirry sivun sisältöön

Lapsiperheiden etuudet

​Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla.​

Lapsen syntyminen tuo mukanaan paljon uutta ja uusi elämäntilanne voi vaikuttaa perheen taloudelliseen tilanteeseen. Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Joskus eteen tulee myös odottamattomia tilanteita, esimerkiksi jos lapsi sairastuu.

Voit valita äitiysavustukseksi joko äitiyspakkauksen tai Kelan määrittämän verottoman rahasumman.

Tutustu tarkemmin äitiysavustukseen Kelan verkkosivujen kautta.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

  • raskausraha ja erityisraskausraha

  • vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena.

Kela maksaa vanhempainpäivärahoja perhemuodosta riippumatta. Joissain tapauksissa päivärahan maksamiseen voi vaikuttaa, jos perhemuotona on adoptioperhe, monikkoperhe, sateenkaariperhe, uusperhe tai yhden vanhemman perhe.

Raskausraha ja erityisraskausraha

Raskausrahaa saa vain raskaana oleva vanhempi, eivätkä vanhemmat voi jakaa sitä keskenään. Voit hakea raskausrahaa, kun raskautesi on kestänyt 154 päivää. Saat neuvolasta raskaustodistuksen, jonka tarvitset hakemuksen liitteeksi.

Tutustu tarkemmin raskausrahaan ja erityisraskausrahaan Kelan kautta.

Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissä 160 arkipäivää.

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Tutustu tarkemmin vanhempainrahaan Kelan verkkosivujen kautta.

Isyysvapaan ajalta isyysrahaa

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1–18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää enintään 2 jaksossa sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut.

Tutustu tarkemmin isyysvapaaseen ja isyysrahaan Kelan verkkosivujen kautta.

Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Yksinhuoltaja voi hakea yksinhuoltajakorotusta jokaisesta lapsesta, josta saa lapsilisää.

Tutustu lapsilisään tarkemmin Kelan verkkosivujen kautta.

Kela tukee perhettä eri etuuksilla, jos lapsi sairastuu.

Tutustu lapsiperheiden etuuksiin lapsen sairastuessa Kelan verkkosivujen kautta. Pitkäaikaisissa sairaustilanteissa voit tutustua myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vammaispalveluiden käsikirjaan.

Voit saada tukea oman hyvinvointialueesi vammaispalveluista ja Kelasta.

Vertaistukea ja tietoa palveluista ja etuuksista löydät myös järjestöjen verkkosivujen kautta.

Joskus sattuu odottamattomia muutoksia perheen elämässä. Ole yhteydessä Kelaan seuraavissa tilanteissa, jotta saat sinulle kuuluvat perhe-etuudet oikein ja saat apua muissa Kela-asioissa:

  • lapsi annetaan adoptoitavaksi

  • lapsi otetaan huostaan tai sijoitetaan kiireellisesti

  • vanhempi sairastuu vakavasti

  • lapsi kuolee

  • vanhempi kuolee

  • vanhempi saa vankeusrangaistuksen.

Tutustu näihin erityistilanteisiin tarkemmin Kelan verkkosivujen kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelusta voit saada apua muun muassa kodinhoitamiseen, jos tarvitset apua sairauden, vamman tai muun erityisen tilanteen takia.

Lapsen toinen vanhempi voi jäädä kotiin hoitamaan lasta, jos lasta kotona vanhempainrahalla hoitanut vanhempi sairastuu niin, ettei hän voi hoitaa lasta. Tältä ajalta toiselle vanhemmalle maksetaan vanhempainrahaa. Toinen vanhempi saa tuen lasta kotona hoitaneen vanhemman sairastumisen omavastuuajan jälkeen, joka on sairastumispäivä + 9 arkipäivää. Sairastunut vanhempi voi saada Kelasta sairauspäivärahaa. Kelasta saat lisätietoja.

Päivitetty 8.5.2023