Siirry sivun sisältöön

Hyvä tietää etäkuntoutuksesta

Tutustu etäkuntoutukseen kysymysten kautta. Vastausten linkkien kautta pääset tutustumaan myös oppaan muihin osioihin.

Etäkuntoutus on kuntoutusmenetelmä, jossa ammattilainen ja kuntoutuja ovat fyysisesti eri paikoissa. Etäkuntoutus on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa, jota tehdään esimerkiksi videokuvan välityksellä tai puhelimessa. Ohjaaja ohjaa omasta työpisteestään käsin kuntoutujaa, joka osallistuu etävastaanottoon esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen välityksellä vaikkapa omassa kodissaan.

Tulevaisuudessa yleistyvät myös erilaiset älypuhelimella tai tablettitietokoneella toteutettavat etäkuntoutukset. Se sopii sekä ryhmä- että yksilöterapiaan.

Kaikkialla Suomessa ei vielä ole tarjolla etäkuntoutusta. Kysy mahdollisuudesta saada etäkuntoutusta hoitavalta taholtasi tai oman hyvinvointialueesi palveluneuvonnasta tai omalta terveysasemalta.

Etäkuntoutuksen tavoite on sama kuin kaikessa kuntoutuksessa: tukea ja auttaa sinua elämään mahdollisimman itsenäistä ja itsesi näköistä elämää. Etäkuntoutus voi olla itsenäinen osa kuntoutusta tai muiden kuntoutumiskeinojen lisänä ja tukena.

Etäkuntoutus on hyvä vaihtoehto, jos et pääse liikkumaan omasta kodistaan helposti tai jos välimatkat ovat pitkiä.

  Kuntoutuksen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Kuntoutustarve voi olla hyvinvoinnin parantaminen niin fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti kuin ajatustoimintojenkin osalta. Ammattilainen voi ehdottaa etäkuntoutusta, mutta myös kuntoutuja itse voi ottaa etäkuntoutuksen mahdollisuuden puheeksi. Jos olet halukas kuntoutumaan ja ammattilaisen mielestä siitä voisi olla hyötyä, arvioitte yhdessä, voisiko etäkuntoutus olla sopiva tapa.

  Kuntoutumistasi tukevat eri ammattilaiset. Etäkuntoutusta voivat tarjota sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuten toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutit, hoitajat, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, kulttuuriohjaajat, geronomit tai viriketoiminnanohjaajat.

  Hyvinvointialueet tarjoavat vaihtelevasti etäkuntoutusta. Kaikilla hyvinvointialueilla ei vielä ole etäyhteyksiä käytössä.

  Etäkuntoutus voi toteutua omilla tai etäkuntoutusyksiköstä lainatuilla laitteilla. Jos etäkuntoutus vaatii erityisiä välineitä, ne voidaan tuoda kotiisi ja saat opastusta laitteen käyttöön. Jos käyttö ei onnistu itsenäisesti, niin esimerkiksi kotihoidon työntekijä voi auttaa. Saat tarkemmat ohjeet tarvittavista laitteista etäkuntoutusta toteuttavasta yksiköstä.

  Jos etäkuntoutus on reaaliaikaista, yhteys avataan sovittuna ajankohtana. Kuntoutus voi olla esimerkiksi keskustelua, kokemusten jakamista, älytehtäviä tai liikunnallisia ja toiminnallisia harjoituksia.

  Jos etäkuntoutus on hyvinvointialueen tuottamaa, laskutus tapahtuu usein kuntoutussuunnitelman tai kotihoidon asiakas- ja palvelusuunnitelman puitteissa. Se voi olla myös yksittäisten terapiakertojen omavastuuosuuden suuruinen. Etäkuntoutuksen asiakashinta vaihtelee hyvinvointialueittain.

  Jos sinulla ei ole sopivia laitteita, voit mahdollisesti lainata välineet etäyhteyden ottamiseen kaupungilta, kunnalta tai hyvinvointialueelta. Kun kuntoutus päättyy, laitteet palautetaan.

  Myös yksityiset yritykset tarjoavat etäkuntoutuspalvelua, jolloin hinta määräytyy yrityksen oman hinnaston mukaan.

  Etäkuntoutus voi sopia sinulle kuntoutusmuotona, jos sinulla on tarve kuntoutua ja pystyt seuraamaan etänä annettavia ohjeita. Kuntoutumisessa tärkeää on oma aktiivisuus ja sitoutuminen harjoituksiin ja tavoitteisiin, ei tekninen osaaminen. Voit saada apua tekniikan käyttöön etäkuntoutusta tarjoavasta yksiköstä.

   Oman alueesi keskitetystä palveluohjauksesta tai seniori-infosta saat tiedon siitä, onko alueellasi mahdollisuutta saada etäkuntoutusta. Jos alueellasi ei ole keskitettyä palveluohjausyksikköä tai seniori-infoa, etäkuntoutuksesta voi kysyä omalta terveysasemalta tai kotihoidosta.

   Jos olet työikäinen, voit selvittää mahdollisuutta saada Kelan korvaamaa kuntoutusta.

   Päivitetty 10.4.2024