Siirry sivun sisältöön

Tietoa sydäninfarktin jälkeiseen liikuntaan

Sydäninfarktin taustalla on yleensä sepelvaltimotauti. Liikunta on yksi kuntoutumisen kulmakivistä sydäninfarktin jälkeen.

Sydäninfarktista toipuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat muun muassa infarktin laajuus ja aiempi fyysinen kunto. Toipuminen voi kestää 2 – 8 viikkoa.

Sydäninfarktin jälkeen säännöllinen ja asteittain lisääntyvä liikunta on tärkeää kuntoutumisen kannalta. Aluksi liikunnan tulee olla kevyttä. Kun toipuminen etenee, noudata sepelvaltimotautia sairastavien liikuntasuosituksia, ellei toisin ole ohjattu.

Voit lukea sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta Terveyskylän Sydänsairauksien talosta.

Säännöllisellä liikunnalla voit edistää sydäninfarktista toipumista, vähentää sepelvaltimotaudin riskitekijöitä ja hidastaa taudin etenemistä.

Liikunnan aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Lue lisää liikunnan hyödyistä sydänsairaalle.

Sydäninfarktin jälkeen on tärkeää, että osaat arvioida liikunnan kuormittavuutta. Huomioi mahdolliset oireet liikkumisen aikana. Lue lisää liikunnan rasittavuuden arvioinnista:

Liikunnan aikana ja sen jälkeen tulee olla hyvä olo. Tutustu asioihin, joita on hyvä huomioida liikunnassa, jos sinulla on sydänsairaus:

Pohdi

  • Minkälainen liikkuja olet?

  • Liikutko säännöllisesti?

  • Miten sairastuminen on vaikuttanut liikkumiseesi?

  • Miten jatkat liikkumista?

  • Onko sairastuminen aiheuttanut pelkoja liikkumiseen?

Kun löydät oman mieluisan tapasi liikkua, se tukee säännöllistä liikunnan harrastamista ja rohkaisee liikkumaan. Voit hyödyntää Sydänliiton tekemiä liikuntasuunnitelmaa ja liikuntapäiväkirjaa oman liikuntasi suunnittelussa.

Sydäninfarktin jälkeen liikkumiseen voi liittyä epävarmuutta tai pelkoa. Tämän takia liikkuminen voi jäädä sepelvaltimotaudin hoidon osalta liian vähäiseksi. Näiden tuntemusten käsittelyyn saat ohjeita:

Jos koet tarvitsevasi vertaistukea, voit lukea lisää vertaistuesta

Päivitetty 16.1.2024