Siirry sivun sisältöön

Tukea syöpään sairastuneelle ja läheiselle

Syöpään sairastuneelle ja heidän läheisilleen on tarjolla tukea ja erilaisia palveluita.

Ota rohkeasti puheeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa asiat, joihin koet tarvitsevasi tukea. Alla esimerkkejä palveluista, joita on tarjolla.

Ota puheeksi ja kerro rohkeasti sinua hoitaville ammattilaisille, millaiseksi koet oman tai läheistesi henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen. Keskustelu ammattilaisen kanssa usein helpottaa tilannetta sekä auttaa jäsentämään omaa mielen sisäistä maailmaa. Sinua hoitava ammattilainen voi ohjata sinut:

 • psykiatriselle sairaanhoitajalle

 • psykologille

 • sairaalan psykiatrian yksikköön

 • sosiaalityöntekijälle

 • kuntoutusohjaajalle

 • sairaalanpastorille

 • seksuaalineuvojalle

 • oman hyvinvointialueen mielenterveyspalveluihin, joissa mielen hyvinvoinnin ammattilaiset ovat tukenasi.

Syöpään sairastumisella on monesti vaikutuksensa myös toimeentuloon. Ota puheeksi taloudelliset haasteet hyvissä ajoin. Sairaalan tai oman hyvinvointialueen sosiaalityöntekijä auttaa sinua sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa. Sinulle voidaan tehdä palvelutarpeen arviointia ja tarjota tukea:

 • taloudellisiin haasteisiin

 • asumiseen liittyvään tarpeeseen

 • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseen

 • äkillisiin kriisitilanteisiin

 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen

 • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä sairauksista, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen

 • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen

 • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi sekä omaishoitoon liittyvien asioiden hoitamiseen.

Lue lisää:

Syöpää hoidetaan usein erikoissairaanhoidossa, jolloin hoitopaikka ei sijaitse välttämättä omalla asuinpaikkakunnalla. Muista, että syöpään liittyvissä asioissa sinulla on oikeus ja mahdollisuus saada apua ja tukea myös oman hyvinvointialueen mielenterveys- ja sosiaalipalveluista.

Oma hyvinvointialue tukee muun muassa kotona selviytymistä sekä tarjoaa tukea koko perheelle, jossa vanhempi sairastaa syöpää. Lisäksi oma hyvinvointialue tarjoaa kriisi- ja sosiaalipäivystystä. Ole rohkeasti yhteydessä oman hyvinvointialueesi terveys- ja sosiaalipalveluihin, jos olet huolissasi omasta tai läheisesi mielenterveydestä ja jaksamisesta.

Kansaneläkelaitos eli Kela järjestää syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit auttavat sairastunutta ja hänen perhettään sopeutumaan syöpäsairauden mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saa tietoa sairaudesta, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen. Tarkempia tietoja Kelan sopeutumisvalmennuskurssien sisällöistä ja ajankohdista löytyy Kelan kurssihausta, käyttämällä hakusanaa ”syöpä”. Etsi sinulle sopiva Kelan kurssi:

Osa Kelan kursseista on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville esimerkiksi eturauhassyöpä, hematologinen syöpä, suun ja nielun alueen syöpä, rintasyöpä. Kurssin tiedoissa on maininta, jos se on tarkoitettu tietyn ikäisille. Kursseja järjestetään yksilö- ja parikursseina.

Lue lisää.

Syöpäjärjestöt järjestää syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen teemallisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on edistää syövästä toipumista, parantaa työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia. Kurssit tarjoavat osallistujille ammattilaisten antamaa tietoa, tukea omien voimavarojen löytämiseen ja selviytymiskeinoja sekä motivaatiota omien tavoitteiden saavuttamiseen. Kursseilla saa myös vertaistukea. Kurssit ovat yksilö-, pari- tai perhekursseja. Kursseille osallistuminen on maksutonta eikä hakeminen edellytä lääkärin lähetettä tai lausuntoa.

Etsi sinulle sopiva kurssi.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu

Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa neuvontapalvelussa voit keskustella maksutta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa kaikista syöpään liittyvistä asioista, kuten oireista, hoidoista, mielen hyvinvoinnista, omasta elämäntilanteesta, parisuhteesta tai tarjolla olevista tukipalveluista. Palvelua saat puhelimella, sähköpostilla tai chatissä. Lue lisää:

Alueellisten syöpäyhdistysten ja valtakunnallisten potilasyhdistysten neuvontapalvelut

Syöpäjärjestöjen alueellisissa syöpäyhdistyksissä ja valtakunnallisissa potilasyhdistyksissä on mahdollisuus tavata ammattilaisia ja vapaaehtoisia kasvokkain sekä osallistua yhdistyksen järjestämiin vertaistukiryhmiin ja erilaisiin tapahtumiin. Lue lisää:

Syöpäkipulinja

Syöpäjärjestöjen puhelinpalvelu Syöpäkipulinja auttaa ja tukee sinua syöpäkipujen hoitoon liittyvissä asioissa. Palvelu tuotetaan yhteistyössä HYKS:n kipuklinikan ammattilaisten kanssa.

Etuusneuvonta

Syöpäjärjestöjen maksuttomassa etuusneuvonpuhelimessa voit keskustella sosiaalityöntekijän kanssa henkilökohtaisesta tilanteestasi sekä saada tukea ja neuvoa toimeentuloon ja sosiaalietuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Etuusneuvontapuhelin palvelee keskiviikkoisin klo 15-17 numerossa 0800 411 303.

Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen. Tutustu Mielenterveystalon omahoito-ohjeisiin ja oppaisiin.

Syöpään sairastuneen on mahdollista saada kuntoutuspsykoterapiaa Kelasta, jos psykiatrin lausunnon perusteella arvioidaan, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi. Voit saada kuntoutuspsykoterapiaa, jos:

 • olet 16–67-vuotias

 • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi

 • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa.

Lue lisää:

Päivitetty 19.3.2021