Mitä voin itse tehdä?

C5-tason vammassa toimintakyky on heikentynyt merkittävästi. Voit huolehtia siitä, että sinua avustavat henkilöt toteuttavat asento- ja liikehoitosi säännöllisesti. Aktiivinen harjoittelu ylläpitää toimintakykyäsi.

Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat sinua avustettavan.

Säännöllinen venyttely ja nivelten liikuttaminen estävät nivelten liikkeiden rajoittumista ja virheasentojen syntymistä. Liikehoidot voi suorittaa aamuin illoin arkirutiinien ohessa.

Käsien lihakset toimivat osittain. On tyypillistä, että kädet pyrkivät kyynärnivelistä koukkuun ja käsivarret ulkokiertoon. Tämän vuoksi asentohoidon avulla huolehditaan, että kyynärniveliin ja -varsiin ei synny liikerajoitusta, joka vaikeuttaa arjesta suoriutumista.

Selkäydinvamma aiheuttaa muutoksia monilla toimintakyvyn osa-alueilla. Ohjeita itsehoitoon löydät muista sivuston itsehoito-oppaista.

pic Ohjeita venyttelyyn

Koska kyky liikkua ja kyky tuntea keholla on heikentynyt, asentohoidon ja venyttelyn merkitys korostuu.

pic Ohjeita liikehoitoon

Koska kyky liikkua ja kyky tuntea keholla on heikentynyt, liikehoidon merkitys korostuu.

pic Ohjeita voimaharjoitteluun

Toimivien lihasten kunnosta huolehtiminen edistää arjessa toimimista.