Siirry sivun sisältöön

Synnytystapa kaksosraskaudessa

Monisikiöraskauksissa synnytystapa-arvio tehdään raskausviikoilla 35–36, jos raskauden kulku on ollut säännöllinen.

Mikäli jokin tila tai muutos vaatii arviota ennen viikkoja 35–36, synnytystapa arvioidaan tilannekohtaisesti. Noin puolet kaksosista syntyy normaalisti alatiesynnytyksellä. Kaikista kaksosista joka kolmas alun perin alakautta syntyväksi suunniteltu päätyy keisarileikkaukseen synnytyksen hoidon aikana joko äidistä tai sikiön voinnista johtuvista syistä. Viidesosa kaksosista syntyy etukäteen suunnitellulla keisarileikkauksella. Joskus harvoin (0,7 prosenttia) ensimmäinen vauva eli A-vauva voi syntyä alakautta, mutta B-vauva joudutaan auttamaan ulos keisarileikkauksella. Syy tähän on B-vauvan uhkaava ahdinkotilanne, joka on syntynyt A-vauvan jo synnyttyä, eikä ole ollut aiemmin ennakoitavissa.

Suunniteltu keisarileikkaus on aiheellinen, jos äidin lantion mitat eivät ole riittävät esimerkiksi perätilavauvan alatiesynnytykseen tai jos äidille on tehty aiemmin useampi kuin yksi keisarileikkaus. Keisarileikkaus tehdään myös, jos sikiöllä tai sikiöillä on todettu raskausaikana sellainen ongelma, jonka arvioidaan heikentävän sikiön vointia supistusten aikana, tai jos äidin synnytyspelko estää alatiesynnytyksen.

Miten sikiöiden tarjonta vaikuttaa synnytystapavalintaan?

Jos A-sikiö on pää alaspäin eli raivotarjonnassa (RT), suositaan ensisijaisesti alatiesynnytystä. B-sikiön asennolla ei ole merkitystä.

Jos A-sikiö on perätilassa (PT), voidaan tapauskohtaisesti harkita alatiesynnytystä, etenkin jos kyseessä on uudelleensynnyttäjä, joka on itse motivoitunut alatiesynnytykseen. A-sikiöllä on perätarjonta raskauden loppuvaiheessa noin 20 prosentissa kaksosraskauksista. Kansainvälisten tutkimusten perusteella alatiesynnytys on ensisijainen vaihtoehto, jos sille on muuten hyvät edellytykset.

Jos molemmat sikiöt ovat perätarjonnassa, synnytystapana on useimmiten suunniteltu keisarileikkaus. Mikäli alatiesynnytykseen on kaikki muut hyvät edellytykset ja synnytys käynnistyy spontaanisti, voidaan alatiesynnykseen päätyä tapauskohtaisesti.

Jos A-sikiö on synnytyksen käynnistyessä muussa kuin pää- tai perätarjonnassa, synnytystapa on aina keisarileikkaus.

Videosta saat lisätietoa kaksossynnytyksestä. Huom. videolla ei näytetä oikeaa synnytystä.