Siirry sivun sisältöön

Rikosilmoitus ja esitutkinta seksuaaliväkivaltatilanteissa

Mitä nopeammin tapahtuneesta tehdään rikosilmoitus, sitä helpompaa poliisin on selvittää rikos.

Rikosilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisiasemalla. Ilmoitus on oikeus tehdä uhrin ymmärtämällä kielellä. Tehdystä rikosilmoituksesta on oikeus saada kirjallinen vahvistus. Kun poliisi saa tiedon rikoksesta, rikos voidaan tutkia ja syyttäjä voi viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Poliisi voi käynnistää esitutkinnan myös muuten kuin uhrin omasta ilmoituksesta.

Esitutkinta

Poliisin käynnistettyä esitutkinnan asianosaiset kutsutaan erikseen poliisin kuulusteluun. Rikoksen uhria kutsutaan tällöin asianomistajaksi. Kuulustelutilanteeseen on oikeus saada tarvittaessa tulkki. Tilanteessa voivat olla läsnä voivat olla myös mahdollinen edunvalvoja, oikeudellinen avustaja ja tukihenkilö.

Alaikäisen rikoksen uhrin kohdalla myös huoltajilla on oikeus olla läsnä kuulustelussa, mikäli rikoksesta epäiltynä ei ole huoltaja itse, lapsen toinen huoltaja tai lapsen muu lähisukulainen. Huoltajalla ei ole oikeutta olla läsnä lapsen kuulustelussa silloin, kun huoltajaa kuullaan samassa rikosasiassa asianomistajana tai todistajana tai on muista syistä perusteltua olettaa, että huoltaja ei voi valvoa alaikäisen etua asiassa puolueettomasti. Näissä tilanteissa alle 18-vuotiaalle asianosaiselle tulee määrätä esitutkintaa varten edunvalvoja.

Kun rikoksen uhri päättää kertoa poliisille tapahtumista, hänen on puhuttava totta. Poliisi arvioi yleensä jokaisen seksuaalirikoksen uhrin kohdalla erityisen suojelun tarvetta eli erilaisia rikosprosessikokemusta helpottavia menettelyjä (esimerkiksi kuulustelun videointi, kuulustelijan sukupuoli). Arvioinnin tavoitteena on välttää uhrin kokemaa ylimääräistä kärsimystä rikosprosessin menettelyistä. Uhrin yhteystietojen välittymistä esitutkintamateriaalissa rikoksesta epäillylle on hyvä pyytää.

Esitutkinnassa poliisi kysyy vahingonkorvausvaatimuksia. Seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus saada maksuton oikeudenkäyntiavustaja jo esitutkintavaiheeseen, kun uhrilla on vahingonkorvausvaatimus. Oikeuteen saada maksuton oikeudenkäyntiavustaja eivät vaikuta uhrin tulot ja varallisuus. Korvausmäärää on hyvä arvioida yhdessä oikeudellisen avustajan kanssa, ja varsinainen korvausvaatimusmäärä voidaan ilmoittaa myöhemmin oikeudenkäynnin lähestyessä. Kun esitutkinta valmistuu, siitä voidaan pyytää maksutta jäljennös. Jos esitutkinnan perusteella voidaan epäillä jotain henkilöä rikoksesta, asian käsittely siirtyy syyteharkintaan.

Päivitetty 16.11.2020