Siirry sivun sisältöön

Lain mukaiset edellytykset raskaudenkeskeytykselle

Laki määrittää edellytykset raskauden keskeyttämiselle.

Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä

  • ilman erillisiä perusteita raskausviikkoon 12+0 asti

Raskaus voidaan keskeyttää Valviran luvalla

  • sosiaalisin perustein (lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijalle hänen elämänolojensa vuoksi huomattava rasitus) 12+0 - 20+0 raskausviikkoa

  • lapsilukuun perustuen (synnyttänyt neljä lasta tai enemmän ) 12+0 - 20+0 raskausviikkoa

  • ikään perustuen (alle 17 vuotta tai 40 vuotta tai enemmän) 12+0 - 20+0 raskausviikkoa

  • tapahtuneen seksuaalirikoksen perusteella (rikosperuste, rikosilmoitusta ei enää edellytetä)

  • kun jommankumman vanhemman sairaus tms. rajoittaa vakavasti heidän kykyään hoitaa lasta (12+0 - 20+0 raskausviikkoa)

  • epäillyn sikiövaurion perusteella (20+0 raskausviikkoa tai alle) tai luotettavasti todennetun vaikean sikiön sairauden tai rakenteellisen poikkeavuuden perusteella (24+0 raskausviikkoa tai alle)

Raskaus voidaan keskeyttää lääketieteellisin perustein (terveysvaara tai hätäkeskeytys) kahden lääkärin päätöksellä raskaudenkestosta riippumatta. Valviran lupaa ei tarvita.

Päivitetty 1.9.2023