Siirry sivun sisältöön

Itsemääräämisoikeus ja seksuaalioikeudet

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää itse itseä koskevista asioista.

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää, kuka hänen kehoonsa koskee. Lisäksi jokaisella on oikeus päättää, kenen kanssa on, missä haluaa olla ja minne haluaa mennä. Lain edessä kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kenenkään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti.

Seksuaalisuus on keskeinen osa jokaisen ihmisyyttä sekä keskeinen terveyden ulottuvuus, joka mahdollistaa intiimit ja luottamukselliset suhteet. Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia ja keskeinen osa itsemääräämisoikeutta. Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan ihmisen oikeutta päättää omasta kehosta ja omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää, haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Kenenkään seksuaalisuutta ei saa häiritä tai loukata.

Keskeiset seksuaalioikeudet ovat

  • oikeus omaan seksuaalisuuteen

  • oikeus tietoon seksuaalisuudesta

  • oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

  • oikeus seksuaaliterveyspalveluihin

  • oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

  • oikeus yksityisyyteen

  • oikeus vaikuttaa.

Seksuaalisuutta loukkaavilla teoilla on useimmiten kauaskantoisia seurauksia näitä tekoja kokeneelle ja myös hänen läheisilleen. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta loukkaa ihmisoikeuksia ja yksilön koskemattomuutta ja vaikuttaa usein kielteisesti uhrin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja seksuaaliterveyteen. Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kokeminen traumatisoi ja aiheuttaa uhrille turvattomuuden ja häpeän tunteita.

Seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia loukkaavat teot voivat olla puheita, tekoja tai eleitä, jotka uhri kokee häiritsevinä tai loukkaavina. Väkivallan muotoja ovat muun muassa ahdistelu, nimittely ja lähentely sekä vakavammat väkivallan muodot, kuten raiskaus.