Siirry sivun sisältöön

Päihteet raskauden aikana

Äidin päihteiden käyttö raskausaikana vaikuttaa tulevan lapsen koko elämään. Päihteet vaikuttavat sikiön aivojen kasvuun ja kehitykseen ja voivat sitä kautta vaikuttaa lapsen kehittymiseen ja oppimiseen kouluiässä. Päihteiden käyttöön voi saada apua.

Äidin raskaudenaikaisella päihteiden käytöllä on kauaskantoiset seuraukset tulevan lapsen elämään. Sikiö altistuu aina samoille päihteille kuin äiti eli käy läpi samat päihtymystilat ja vieroitusoireet kuin äiti. Omaa päihteiden käyttöä kannattaa miettiä jo raskautta suunniteltaessa.

Päihteiden käytön seuraukset ovat erilaisia riippuen siitä, kuinka pitkällä raskaus on. Alkuraskaudessa päihteiden käyttöön liittyy elinepämuodostumien syntymisen riski. Tämä koskee erityisesti alkoholin käyttöä. Sikiön aivojen kasvuun ja kehitykseen päihteet vaikuttavat koko raskauden ajan. Jos äidin päihteiden käyttö on jatkunut synnytykseen asti, vastasyntyneellä voi olla vieroitusoireita. Toisaalta vaikutukset voivat tulla näkyviin vasta kouluiässä esimerkiksi keskittymis- ja oppimisvaikeuksina. Usein ihmiset käyttävät erilaisia päihteitä samaan aikaan mukaan lukien tupakka. Tällaisesta eri päihteiden yhteiskäytön vaikutuksista ei ole tutkimustietoa.

Koska kaikki päihteet ja päihtymistarkoituksessa käytetyt lääkeaineet vaikuttavat sikiön aivojen kasvuun ja kehitykseen, ne mahdollisesti vielä voimistavat toistensa vaikutusta. Nykytiedon valossa turvallisin vaihtoehto on pidättäytyä kaikesta päihteiden käytöstä.

Omaan tai puolison runsaaseen päihteiden käyttöön voi liittyä mielenterveysongelmia, taloudellisia ongelmia ja asumiseen liittyviä ongelmia. Myös läheisten tukiverkko voi puuttua. Näihin ongelmiin on saatavilla apua ja tukea, jota kannattaa pyytää.