Siirry sivun sisältöön

Tukea lapsettomuuden polulle

Henkinen hyvinvointi ja parisuhde ovat yleensä koetuksella lapsettomuuden myötä. Lapsettoman ei kuitenkaan tarvitse olla tilanteessa yksin, sillä tukea voi saada monilla eri tavoin.

Henkinen hyvinvointi

Tahaton lapsettomuus herättää usein monenlaisia ajatuksia ja tunteita, kun lasta ei kuulukaan. Voit tuntea surua, pettymystä, ahdistusta ja vihaa sekä toisaalta myös iloa, toivoa ja uskoa onnistumiseen. Raskaustoive on voinut kestää pitkään, ja tietämättömyys lapsettomuuden syystä voi ahdistaa. Mielessä pyörii kysymyksiä: mitä voin itse tehdä, kuinka kauan joudun vielä odottamaan, miksi meille kävi näin? Odottaminen ja pettyminen kuukausi kuukaudelta rasittaa mieltä ja parisuhdetta.

Lapsettomuus omalla kohdallasi voi tuntua väärältä ja epäoikeudenmukaiselta. Läheisten onnellisista perhetapahtumista voi olla vaikea iloita. Voit kokea, ettet saa lähipiiriltäsi oikeanlaista ja toivomaasi tukea. Lapsettomuudesta puhuminen perheellisten kanssa saattaa tuntua luonnottomalta, ja lapseton voi kokea itsensä ulkopuoliseksi.

Monen lapsettoman ajatukset palaavat toistuvasti näihin asioihin. On hyvä pitää huolta omasta ja parisuhteen henkisestä hyvinvoinnista sekä hakea tarvittaessa ulkopuolista apua. Tälle sivustolle on koottu tärkeitä tiedon ja tuen lähteitä.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Simpukan toiminta on avointa kaikille, joita tahaton lapsettomuus koskettaa. Olennaista on oma kokemus siitä, että ei voi syystä tai toisesta saada lasta tai lisää lapsia, vaikka haluaisi. Keskustelu toisten samankaltaisissa tilanteissa olevien tai niitä läpikäyneiden kanssa helpottaa omaa oloa ja saattaa antaa työkaluja omien sisäisten solmukohtien aukaisemiseen. Vertaistukea saa, vaikka ei ole Simpukan jäsen.

Simpukan nettisivuilla on vertaisvälitys eli ilmoitustaulu, jossa vertaiset ilmoittavat omasta halukkuudestaan vertaistuen tarpeeseen tai tarjontaan.